Stampa

Spolehlivá rekalibrace prostřednictvím servisu Wiha: iTorque – zaručená přesnost na celý život

Schonach – inteligentní, inovativní, individuální: Nový momentový šroubovák iTorque firmy Wiha Werkzeuge GmbH nastavuje nová měřítka. A to nejen po stránce jeho výkonnosti a jedinečné mechatroniky. Také při nabídce servisu pro celý program momentových nástrojů nastupuje Wiha nové cesty. Wiha poskytuje nabídku servisu pro nezbytnou kalibraci momentových šroubováků pro individuální přizpůsobení. Od osvědčení o výrobní kalibraci až po kalibraci DAkkS získá zákazník absolutní bezpečnost aplikace.

více

Snadno proveditelná individualizace: Wiha nabízí iTorque jako světově nový, jedinečný výrobek

Schonach – Svými momentovými šroubováky iTorque prezentuje firma Wiha Werkzeuge GmbH absolutní světovou novinku se třemi rozhodujícími argumenty: Inteligentní, inovativní, individuální. Mechatronika jediná svého druhu a rovněž snadné, intuitivní ovládání, to jsou jen dvě z řady vynikajících vlastností iTorque. Další novinka: Programy momentových nástrojů Wiha „iTorque“, „TorqueVario-S®“ a „TorqueFix“ mohou být jak opticky, tak i technicky přizpůsobeny dané aplikaci a uživateli. Wiha svým programem momentových nástrojů dosahuje nové dimenze v oblasti zákaznického servisu, flexibility a individuality. Manipulace a sledování zkušebního prostředku jsou díky nabídce servisu Wiha tak jednoduché jako nikdy předtím. Uživatel a oddělení kontroly kvality se již nyní mohou těšit na své „individuální“ jednotlivé výrobky.

více