Snadno proveditelná individualizace: Wiha nabízí iTorque jako světově nový, jedinečný výrobek

Schonach – Svými momentovými šroubováky iTorque prezentuje firma Wiha Werkzeuge GmbH absolutní světovou novinku se třemi rozhodujícími argumenty: Inteligentní, inovativní, individuální. Mechatronika jediná svého druhu a rovněž snadné, intuitivní ovládání, to jsou jen dvě z řady vynikajících vlastností iTorque. Další novinka: Programy momentových nástrojů Wiha „iTorque“, „TorqueVario-S®“ a „TorqueFix“ mohou být jak opticky, tak i technicky přizpůsobeny dané aplikaci a uživateli. Wiha svým programem momentových nástrojů dosahuje nové dimenze v oblasti zákaznického servisu, flexibility a individuality. Manipulace a sledování zkušebního prostředku jsou díky nabídce servisu Wiha tak jednoduché jako nikdy předtím. Uživatel a oddělení kontroly kvality se již nyní mohou těšit na své „individuální“ jednotlivé výrobky.

vidSchonach – Svými momentovými šroubováky iTorque prezentuje firma Wiha Werkzeuge GmbH absolutní světovou novinku se třemi rozhodujícími argumenty: Inteligentní, inovativní, individuální. Mechatronika jediná svého druhu a rovněž snadné, intuitivní ovládání, to jsou jen dvě z řady vynikajících vlastností iTorque. Další novinka: Programy momentových nástrojů Wiha „iTorque“, „TorqueVario-S®“ a „TorqueFix“ mohou být jak opticky, tak i technicky přizpůsobeny dané aplikaci a uživateli. Wiha svým programem momentových nástrojů dosahuje nové dimenze v oblasti zákaznického servisu, flexibility a individuality. Manipulace a sledování zkušebního prostředku jsou díky nabídce servisu Wiha tak jednoduché jako nikdy předtím. Uživatel a oddělení kontroly kvality se již nyní mohou těšit na své „individuální“ jednotlivé výrobky.

Neporušitelný popis – požaduje se označení zkušebního prostředku
Jak rychle je možno popis zkušebního prostředku momentového šroubováku odstranit, ví dobře každý pracovník kontroly kvality nebo uživatel. S tím je konec díky profesionálnímu, neporušitelnému laserovému popisu Wiha. „Označení zkušebních prostředků je předepsáno DIN ISO 9001, a musí být neporušitelně umístěno na produkt. Díky našemu novému servisu pro individualizaci se každý nástroj stává individuálním jedinečným výrobkem“, tolik Christian Hilbert, manažer produktu firmy Wiha. Momentové šroubováky nabízejí zákazníkům možnost umístění zcela individuálního popisu. Zde se najde dostatek místa např. pro číslo zkušebního prostředku nebo označení pracoviště. iTorque nabízí ještě více: Kromě dvou polí popisu je k dispozici další grafické pole např. pro QR kód nebo zkušební značku kontroly kvality.
Ať již se jedná o označení zkušebního prostředku nebo periodické označování momentových šroubováků Wiha: Wiha nabízí vhodný servis. Rychlou a nekomplikovanou podporu získají zákazníci na online portálu Wiha (mytorque.wiha.com). Zde mohou uživatelé rychle a nekomplikovaně provádět požadované individualizace. Pomocí automaticky generovaného objednacího formuláře je možno požadovaný produkt při nákupu zařadit do zakázky.

Bezpečnost díky individuálnímu kalibračnímu alarmu
Norma doporučuje přezkoušení momentových nástrojů po 5 000 aplikacích. Při šroubování souvisejícím s bezpečností nebo při intenzivním použití momentových nástrojů se doporučují kratší intervaly kontrol. Dříve museli uživatelé odhadovat nebo počítat počet provedených šroubování, což lze v praxi realizovat jen obtížně a většinou ještě s chybami. U iTorque náročné počítání již patří minulosti. Speciálně pro řadu iTorque vyvinula firma Wiha cyklus kalibračního alarmu s automatickým připomínáním: Pomocí integrovaného počítadla zjišťuje iTorque každé „kliknutí“. Jestliže uživatel dosáhne počtu aplikací definovaných v objednávce, spustí se alarm, který připomene nutnost kalibrace. Tento cyklus se stará o 100% bezpečnost procesu.
Tyto a další osobní a technické možnosti individualizace jako jsou „jednotky momentu“ nebo speciální hodnoty točivého momentu mohou být zákazníky specifikovány v novém portálu Wiha mytorque.wiha.com. „Výroba v měřítku 1:1“ – Wiha nastavuje nová měřítka v momentovém průmyslu.
Inteligentní – inovativní – individuální
To, že je firma Wiha stále připravena na překvapení, není pro znalce oboru nic nového. Specialisté na nástroje ze Schwarzwaldu však díky iTorque nastavují ve světě momentových nástrojů nová měřítka v oblastech techniky a servisu. „Pro firmu Wiha je obzvláště důležité, aby naše produkty byly vyvíjeny co nejblíže praxi. Spolupráce s uživateli zde tvoří počátek i konec“, vysvětluje Christian Hilbert, manažer produktu firmy Wiha Werkzeuge GmbH. Právě tam, kde se jedná o momentové nástroje, se Wiha díky svým dlouholetým zkušenostech řadí ke specialistům. iTorque je toho nejlepším důkazem. Stručně a jasně: iTorque svědčí o tom, že techniku lze zcela speciálně přizpůsobit požadavkům uživatele. Díky individuálnímu popisu v textovém a grafickém poli se každý iTorque stane zvláštním jedinečným výrobkem. To jej činí jedním z nepostradatelným milníků v oblasti momentových nástrojů ve světě.

ZÁVĚR: Wiha se suverénně prosazuje svým iTorque a novým servisem pro individualizaci nastavuje měřítka v oblasti techniky, funkce a designu. Zvláštnost: Rozsáhlá nabídka servisu v celém oboru jedinečných momentových šroubováků udivuje uživatele již dnes. Prostřednictvím online portálu (mytorque.wiha.com) je možno snadno a jednoduše realizovat označení zkušebního prostředku a rovněž osobní popis iTorque. Jen několik málo kliknutí a zákazník obdrží svůj zcela osobní nástroj – přirozeně v nejlepší kvalitě Wiha.

Související soubory ke stažení

Tisková zpráva: Snadno proveditelná individualizace: Wiha nabízí iTorque jako světově nový, jedinečný výrobek