Spolehlivá rekalibrace prostřednictvím servisu Wiha: iTorque – zaručená přesnost na celý život

Schonach – inteligentní, inovativní, individuální: Nový momentový šroubovák iTorque firmy Wiha Werkzeuge GmbH nastavuje nová měřítka. A to nejen po stránce jeho výkonnosti a jedinečné mechatroniky. Také při nabídce servisu pro celý program momentových nástrojů nastupuje Wiha nové cesty. Wiha poskytuje nabídku servisu pro nezbytnou kalibraci momentových šroubováků pro individuální přizpůsobení. Od osvědčení o výrobní kalibraci až po kalibraci DAkkS získá zákazník absolutní bezpečnost aplikace.

Schonach – inteligentní, inovativní, individuální: Nový momentový šroubovák iTorque firmy Wiha Werkzeuge GmbH nastavuje nová měřítka. A to nejen po stránce jeho výkonnosti a jedinečné mechatroniky. Také při nabídce servisu pro celý program momentových nástrojů nastupuje Wiha nové cesty. Wiha poskytuje nabídku servisu pro nezbytnou kalibraci momentových šroubováků pro individuální přizpůsobení. Od osvědčení o výrobní kalibraci až po kalibraci DAkkS získá zákazník absolutní bezpečnost aplikace.

Kalibrovaný momentový nástroj je při každodenním používání vystaven přirozenému opotřebení. Proto musí být momentové nástroje podrobovány pravidelným kontrolám. Jen tak může být po dobu životnosti zajištěna trvalá přesnost a spolehlivost. Norma doporučuje kontrolu (kalibraci) nejméně po každých 5 000 použití nebo nejpozději po jednom roce. Při šroubování souvisejícím s bezpečností nebo při intenzivním použití momentových nástrojů se doporučují kratší intervaly kontrol.

Z tohoto důvodu nabízí Wiha pro svůj vysoce jakostní program momentových nástrojů individuálně přizpůsobený, rychlý a profesionální kalibrační servis. Speciálně pro inovativní iTorque může pro zákazníka připadat v úvahu navíc také nový rekalibrační servis.
Široké spektrum výkonů při rekalibraci
Aby bylo možno se cíleně zaměřit na různé požadavky zákazníků, jsou uživateli k dispozici různé servisní nabídky. Rozsah výkonů se řídí individuálními požadavky zákazníků: od výrobní kalibrace až po generální opravu.

Bezpečnost v souladu s normou
Bezpečnost a soustavné zvyšování výkonnosti nástroje jsou nejvyšším příkazem. To, nač se uživatel může spolehnout, spočívá v osvědčení o výrobní kalibraci, který se vystavuje při opuštění výrobního podniku a při každé kalibraci a je přiložen k nástroji. Výrobní kalibrace se provádí v souladu s mezinárodně uznávanou normou DIN EN ISO 6789:2003. Prostřednictvím nepřímé zpětné vazby kontroly na národní normativy je zaručeno jednotné měření nástroje.

Servis také ve výrobním procesu – rychlý – přímý – nekomplikovaný
Servisní výkony jsou uvedeny na domovské stránce Wiha www.wiha.com/services. Zde si zákazník může stáhnout standardizovaný objednací formulář servisu. Objednací formulář a nástroj jsou potom odeslány do servisu Wiha a během 5 – 7 pracovních dnů vráceny zpět. Pokud je požadováno, také s předběžným rozpočtem nákladů.

NOVINKA: Servis individualizace
Wiha pro svůj program momentových nástrojů nabízí osobní a technické možnosti individualizace. Rychlou a nekomplikovanou podporu získají zákazníci na online portálu Wiha „mytorque.wiha.com. Zde mohou uživatelé rychle a nekomplikovaně provádět požadované individualizace. Pomocí automaticky generovaného objednacího formuláře je možno požadovaný produkt při nákupu zařadit do zakázky.

Související soubory ke stažení

Tisková zpráva: Spolehlivá rekalibrace prostřednictvím servisu Wiha: iTorque – zaručená přesnost na celý život

Obrázek: Spolehlivá rekalibrace prostřednictvím servisu Wiha: iTorque – zaručená přesnost na celý život