Erklæring om privatlivspolitik

01.01.2020

1. Anvendelsesområde

1.1    Brugen af websitet wiha.com og de tjenester, der tilbydes her, er omfattet af følgende erklæring om privatlivspolitik. Dette website tilbydes af Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, D-78136 Schonach, info.nordic@wiha.com, som ansvarlig i henhold til art. 4 i EU’s persondataforordning. Du kan kontakte vores dataansvarlig på GDPR_DNK@wiha.com eller pr. brev til vores postadresse. Brevet skal mærkes ”Datenschutz”.

1.2    Beskyttelsen af dine private oplysninger er vigtig for os, herunder først og fremmest varetagelse af de personlige rettigheder under bearbejdningen og brugen af informationerne. I det følgende informerer vi om indsamlingen af personlige data i forbindelse med brugen af vores website. Personlige data er alle data, som kan henføres til din person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, brugeradfærd.

 

2. Automatisk registrering og bearbejdning af data via browseren

2.1    Vores server indsamler automatisk og midlertidigt oplysninger i serverlogfilerne, som overføres af browseren, hvis du ikke har deaktiveret denne funktion. Hvis du vil besøge vores website, indsamler vi følgende data, som er nødvendige for os i teknisk henseende for at kunne stille vores website til rådighed for dig og for at garantere stabiliteten og sikkerheden (retsgrundlag art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s persondataforordning):

 

  • IP-adressen på den forespørgende computer
  • clientens filforespørgsel
  • http svarkoden
  • internetsiden, hvorfra du besøger vores site (henvisende URL-adresse)
  • tidspunktet for serverforespørgslen
  • browsertype og -version
  • anvendt operativsystem på den forespørgende computer

 

Der sker ingen personrelateret analyse af server-logfiles. Disse data kan på intet tidspunkt tilordnes bestemte personer. Disse data føres ikke sammen med andre datakilder.

2.2    Vores website bruger Google Analytics, en Google Inc. ("Google")-tjeneste til analyser af trafik. Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer og som bruges til at analysere din brug af vores hjemmeside. Informationer om brugen af vores website indsamles af en cookie og lagres som regel på en Google-server i Amerika. Aktiveres IP-anonymiseringen på dette website, forkortes din IP-adresse forinden af Google i den Europæiske Union eller i andre partnere i EØS-aftalen. Den fulde IP-adresse sendes i særlige tilfælde kun til en Google-server i Amerika og forkortes så her. Google bruger disse informationer på vegne af websitets ejer for at analysere din brug af websitet, udfærdige rapporter om aktiviteter på websitet samt kunne tilbyde websitets ejer yderligere serviceydelser til website- og internetbrugen.

IP-adressen, der er blevet overført i forbindelse med Google Analytics, gemmes ifølge Google ikke sammen med andre data fra Google.

Du kan med en indstilling i din browser hindre, at cookies lagres; vi henviser dog til, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan udnytte af alle funktioner helt på dette website. Du kan også forhindre en registrering af data fra cookien og din brug af websitet (inkl. din IP-adresse) hos Google samt behandlingen af disse data gennem Google ved at downloade og installere en browser-plugin via det følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Klik her for at deaktivere Google Analytics til wiha.com:
Deaktiver Google Analytics

Dette website anvender Google Analytics med udvidelsen ”_anonymizeIp()”. Derved viderebehandles IP-adresser i forkortet form, så det ikke er muligt at henføre oplysninger til din person. Hvis de indsamlede data om dig indeholder en personhenvisning, udelukkes denne således omgående, og de personlige data slettes dermed straks.

Vi anvender Google Analytics for at kunne analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores website. Med de udledte statistiske oplysninger kan vi forbedre vores website og gøre det mere interessant for dig som bruger. I de enkeltstående tilfælde, hvor personlige data overføres til USA, har Google forpligtet sig til at overholde den europæisk-amerikanske Privacy Shield-ordning, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i EU's persondataforordning.

Information om tredjepartsudbyder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugerbetingelser: www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigt over databeskyttelse: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html samt erklæring om privatlivspolitik: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 2.3    Denne hjemmeside anvender desuden online-tilbuddet Matomo, der er en open-source-software til statistisk analyse af brugeradgang med henblik på måling af rækkevidden, til behovsorienteret udformning og løbende forbedring af internettilbuddet. Vi anvender Matomo på grundlag af vores legitime interesse (det vil sige analyse, optimering og økonomisk virke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR). Informationerne om din brug af dette internettilbud gemmes på vores egen webserver i Tyskland og gives ikke videre til tredjepart. IP-adressen anonymiseres straks efter behandlingen og før dennes lagring.

 

3. Dataindsamling og bearbejdning af frivilligt meddelte data

3.1    Generel kontakt

Hvis du giver os personrelaterede data pr. e-mail eller via vores website (fornavn, efternavn, e-mailadresse, adresse), sker dette generelt på frivillig basis. Disse data bruges til afvikling af kontrakten, bearbejdning af forespørgsler eller bestillinger samt til vores egen markeds- eller meningsundersøgelser samt til reklame pr. post eller e-mail.

Videregående brug, især videregivelse af data til uvedkommende til reklameformål, markeds- eller meningsundersøgelser finder ikke sted. De data, som er nødvendige i denne sammenhæng, sletter vi, når det ikke længere er nødvendigt at lagre dem, eller begrænser behandlingen, hvis vi har en lovbestemt pligt til at gemme dem. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra b) i EU's persondataforordning eller art. 6, stk. 1 litra f) i EU's persondataforordning.

3.2    Newsletter

Du kan give dit samtykke til at modtage vores newsletter, som vi bruger til at informere dig om vores aktuelle interessante tilbud. De udbudte varer og serviceydelser er nævnt i samtykkeerklæringen.

Når du skal tilmelde dig vores newsletter, anvender vi en såkaldt dobbelt tilmelding. Det betyder, at vi efter din tilmelding sender en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvori vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage vores newsletter. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 24 timer, blokeres dine oplysninger og slettes automatisk efter én måned. Derudover gemmer vi de anvendte IP-adresser og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Formålet med denne metode er at kunne dokumentere din tilmelding og i givet fald opklare et muligt misbrug af dine personlige data.

Eneste obligatoriske oplysning i forbindelse med modtagelse af vores newsletter er din e-mailadresse. Afgivelse af andre specielt markerede data er frivillig. Disse data har til formål at kunne tiltale dig personligt. Når vi har modtaget din bekræftelse, gemmer vi de afgivne data med det formål at sende dig vores newsletter (retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i EU's persondataforordning).

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage vores newsletter og afbestille dette eller sende en meddelelse herom pr. e-mail til Newsletter@wiha.com.

3.3    Onlineshop

Hvis du ønsker at lægge en bestilling i vores onlineshop, er det nødvendigt for aftalens indgåelse, at du angiver de personlige data, som vi har brug for at kunne ekspedere din bestilling. De obligatoriske oplysninger, som er nødvendige for at kunne ekspedere bestillinger, er markeret specielt; oplysninger derudover er frivillige. De oplyste data behandler vi med henblik på at ekspedere din bestilling. Dette kan medføre, at vi videregiver dine betalingsoplysninger til vores bank eller en anvendt onlinebetalingstjeneste. Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i EU's persondataforordning.

For at kunne købe i vores onlineshop skal du oprette en kundekonto, hvor vi kan gemme dine data, så du kan bruge dem i forbindelse med senere køb. Når du opretter en konto under ”Login” gemmes de oplyste data. Disse kan dog senere tilbagekaldes. Alle andre data, herunder din brugerkonto, kan du til enhver tid slette i kundeområdet. Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i EU's persondataforordning.

Vi kan endvidere behandle de oplyste data for at informere dig om andre interessante produkter i vores sortiment eller for at sende dig e-mails med tekniske oplysninger.

Dine data anvendes kun så længe, det er nødvendigt i forhold til den eksisterende kunderelation. På trods af dette er vi som følge af handels- og skatteretlige regler forpligtet til at gemme dine adresse-, betalings- og bestillingsdata i en periode på ti år.

3.4    Konkurrencer

I forbindelse med konkurrencer anvender vi dine data (navn, kontaktoplysninger) for at kunne give dig besked, hvis du vinder (art. 6, stk. 1, litra b) i EU's persondataforordning), og for at kunne reklamere for vores tilbud pr. post (art. 6, stk. 1, litra f) i EU’s persondataforordning) eller pr. e-mail med dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) i EU's persondataforordning). Supplerende oplysninger fremgår af betingelserne for deltagelse for den pågældende konkurrence.

 

4. Videregivelse til uvedkommende

4.1    For så vidt du har givet os personrelaterede oplysninger, gives disse generelt ikke videre til uvedkommende. De gives kun videre

 

  • hvis du har givet tilladelse til det (jf. ciffer 3.2). I forbindelse med indsamlingen af data bliver du informeret om modtagerne eller typerne af modtagere.
  • i forbindelse med en bearbejdning af forespørgsler, bestillinger og brugen af vores tjenester til bemyndigede underleverandører, som kun får tilsendt og kun må bruge disse data for at udføre ordren.
  • til eksterne serviceudbydere i forbindelse med behandling af ordredata i henhold til art. 28 i EU’s persondataforordning. Disse er omhyggeligt udvalgt af os, er bundet af vores instrukser og bestemmelserne i EU’s persondataforordning, ligesom de regelmæssigt kontrolleres.
  • til autoriserede myndigheder inden for rammerne af forpligtelsers opfyldelse fra retsforholdet.

 

4.2    På dette website anvendes sociale plugins. Sociale plugins er webapplikationer, som forbinder dette website med udvalgte sociale netværk. Gennem denne forbindelse kan din IP-adresse samt brugerdata for det pågældende sociale netværk blive overført til dette. Yderligere oplysninger om de anvendte sociale plugins fremgår af punkt 6.

 

5. Cookies

5.1    Websitet bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes lokalt i browserens midlertidige hukommelse. Følgende typer cookies, hvis omfang og funktionsprincip forklares nedenfor, anvendes på dette website:

 

  • Midlertidige cookies (se 5.2)
  • Faste cookies (se 5.3)

 

5.2    Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Disse omfatter især sessionscookies. Disse cookies gemmer et såkaldt sessions-id, som gør det muligt at knytte forskellige forespørgsler fra din browser til den samme session. På den måde kan din computer genkendes, når du vender tilbage til vores website. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.

5.3    Faste cookies slettes automatisk efter en foruddefineret periode, som være forskellig fra cookie til cookie. Du kan til enhver tid slette disse cookies i browserens sikkerhedsindstillinger.

5.4    Du kan konfigurere din browsers indstilling, som du ønsker, og f.eks. afvise at modtage tredjeparts-cookies eller alle cookies. Vi gør opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne anvende alle funktioner på dette website.

5.5    På vores website anvender vi applikationen ”Cookie Consent” fra firmaet Silktide (Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride Park, Derby, DE24 8HR (UK)). Der er tale om en plugin, med hvilken det er muligt at indhente samtykke til anvendelse af cookies og/eller tracking-teknologier. ”Cookie Consent” registrerer i givet fald din IP-adresse. Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk. 1, litra f) i EU's persondataforordning. Yderligere oplysninger om dette værktøj finder du på https://cookieconsent.insites.com/.

 

6. Sociale netværker, marketing-værktøjer

På vores website finder du henvisninger til det sociale netværk Facebook og andre marketing-værktøjer, som skaber forbindelse til de pågældende netværk. For disse gælder de følgende henvisninger til privatlivspolitik:

6.1    Endvidere anvender websitet remarketing-funktionen ”Custom Audiences” fra Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (”Facebook”). Derved kan brugere af websitet i forbindelse med besøget på det sociale netværk Facebook eller andre websites, der anvender samme metode, blive præsenteret for interesserelaterede reklamer (”Facebook-Ads”). Vi ønsker dermed at præsentere dig for reklamer, som interesserer dig, for at gøre vores website mere interessant for dig.

Facebook er certificeret i henhold til Privacy-Shield-ordningen og garanterer i overensstemmelse hermed, at de europæiske lovregler om beskyttelse af personlige data overholdes.

På grund af de anvendte marketing-tools skaber din browser automatisk en direkte forbindelse med Facebooks server. Vi har ingen indflydelse på omfanget af og den videre anvendelse af de data, som Facebook indsamler gennem anvendelsen af dette værktøj, og informerer dig derfor om vores viden på nuværende tidspunkt: Gennem integrationen af Facebook Custom Audiences modtager Facebook information om, at du har åbnet den pågældende webside på vores website eller har klikket på en af vores annoncer.

Hvis du har registreret dig i en tjeneste fra Facebook, kan Facebook knytte besøget til din konto. Selv om du ikke er registreret hos Facebook eller ikke er logget på, er der mulighed for, at udbyderen får kendskab til og gemmer din IP-adresse og andre identifikationskendetegn.

Funktionen ”Facebook Custom Audiences” kan deaktiveres for påloggede brugere på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Retsgrundlaget for at behandle dine data er vores berettigede interesse i at analysere brugeradfærden på vores websted og at optimere dette samt vores reklamer (art. 6, kap. 1, stk. 1 litra f i EU’s persondataforordning). Yderligere oplysninger vedrørende Facebooks behandling af data finder du under: https://www.facebook.com/about/privacy.

6.2    Dette website anvender endvidere remarketing-funktionen Google AdWords, som kan præsentere dig for reklamer baseret på dine interesser. Vi ønsker dermed at præsentere dig for reklamer, som kan interessere dig, for at gøre vores website mere interessant for dig. Til dette formål registreres der statistiske oplysninger om dig, som behandles af vores reklamepartnere. Disse annoncer er mærket med teksten ”Google-annoncer“ i selve annoncen.

Gennem besøget på vores website modtager Google information om, at du har åbnet vores website. Til dette formål anvender Google en webbeacon til at placere en cookie på din computer. I den forbindelse overføres de data, som er nævnt i punkt 2.1 i denne erklæring. Vi har ikke indflydelse på de indsamlede data og kender heller ikke det fulde omfang af de indsamlede data samt lagringsperioden. Dine data overføres til USA og analyseres der. Hvis du er logget på med din Google-konto, kan dine data knyttes direkte til denne. Hvis du ikke ønsker en tilknytning af dataene med din Google-profil, skal du logge af kontoen. Det er muligt, at disse data til Googles samarbejdspartnere videregives til tredjepart og myndigheder. Retsgrundlaget for behandlingen af data art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i EU's persondataforordning.

Du kan forhindre installationen af cookies fra Google AdWords på flere forskellige måder: a) ved at indstille din browser, især vil deaktivering af tredjeparts-cookies medføre, at du ikke modtager annoncer fra tredepartsudbydere; b) ved at deaktivere interesserelaterede annoncer i Google via linket www.google.de/ads/preferences; dog slettes denne indstilling, hvis du sletter dine cookies; c) ved at deaktivere interesserelaterede annoncer fra udbydere, som indgår i selvreguleringskampagnen ”About Ads”, via linket www.aboutads.info/choices; denne indstilling slettes dog, hvis du sletter dine cookies; d) ved at foretage en permanent deaktivering i browserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via linket www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne anvende alle funktioner i dette tilbud fuldt ud.

Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og -behandlingen samt yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan du få ved at kontakte: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; databeskyttelsesbetingelser for reklamer: www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

6.3    Dette website anvender endvidere online-marketing-værktøjet DoubleClick by Google. DoubleClick anvender cookies for at præsentere brugerne for relevante annoncer, for at forbedre rapporterne vedrørende kampagneeffektivitet eller for at undgå, at en bruger ser de samme annoncer flere gange. Ved hjælp af et cookie-id registrerer Google, hvilke annoncer der præsenteres i hvilken browser, og kan på den måde forhindre, at disse vises flere gange. Derudover kan DoubleClick ved hjælp af cookie-id'er registrere såkaldte konverteringer, som vedrører annonceforespørgsler. Dette er eksempelvis tilfældet, når en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere henter reklameudbyderens website med den samme browser eller køber noget der. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personlige data.

På grund af de anvendte marketing-tools skaber din browser automatisk en direkte forbindelse med Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget af og den videre anvendelse af de data, som Google indsamler gennem anvendelsen af dette værktøj, og informerer dig derfor om vores viden på nuværende tidspunkt: Gennem integrationen af DoubleClick modtager Google information om, at du har åbnet en given del af vores website eller har klikket på en af vores annoncer. Hvis du har registreret dig i en tjeneste fra Google, kan Google knytte besøget til din konto. Selv om du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget på, er der mulighed for, at udbyderen får kendskab til og gemmer din IP-adresse.

Du kan forhindre deltagelse i denne tracking-proces på flere forskellige måder: a) ved at indstille din browser, især vil deaktivering af tredjeparts-cookies medføre, at du ikke modtager annoncer fra tredepartsudbydere; b) ved at deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser, så cookies fra domænet ”www.googleadservices.com” blokeres; c) ved at deaktivere interesserelaterede annoncer fra udbydere, som indgår i selvreguleringskampagnen ”About Ads”, via linket www.aboutads.info/choices; denne indstilling slettes dog, hvis du sletter dine cookies; d) ved at foretage en permanent deaktivering i browserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via linket www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne anvende alle funktioner i dette tilbud fuldt ud.

Retsgrundlaget for behandlingen af data art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i EU's persondataforordning. Yderligere oplysninger om DoubleClick by Google finder du på https://www.google.de/doubleclick.

 

7. Dine rettigheder

Vi informerer dig hermed om, at du i henhold til artikel 15 ff. i EU's persondataforordning over for os under denne artikels forudsætninger har ret til indsigt i dine personlige data, til berigtigelse eller sletning af disse, til begrænsning af databehandlingen eller til indsigelse mod behandlingen samt til underretning om dataoverførsel. I henhold til artikel 77 i EU's persondataforordning har du desuden ret til at klage til en datatilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af dine personlige data er i strid med forordningen.

Hvis behandlingen beror på artikel 6, stk. 1, litra a i EU’s persondataforordning eller artikel 9, stk. 2, litra a i EU’s persondataforordning (samtykke), har du endvidere ret til når som helst at tilbagekalde samtykket, uden at dette berører lovligheden af behandlingen, der er baseret på samtykket, indtil tilbagekaldelsen.

 

8. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige data, kan du kontakte vores dataansvarlige direkte, som også står til disposition, hvis du beder om indsigt, har forespørgsler, ønsker at tilbagekalde et samtykke eller indgive en klage.

Kontaktoplysninger til den dataansvarlige:

Wiha Nordic A/S
Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark

GDPR_DNK@wiha.com