Ofte stillede spørgsmål

Manuel fastskruning kan over tid være meget trættende for musklerne. Den elektriske speedE® overtager det møjsommelige skruearbejde. Til den sidste fastspænding, hvor der kræves fingerspidsfornemmelse, kan du efterspænde manuel med fuld kontrol. speedE® vejer kun en brøkdel af en almindelig akku-skruemaskine og reducerer dermed markant den vægt, som du skal løfte. Ligeledes overfører den ikke nogen "stød" til håndleddet, som det ofte er tilfældet med akku-skruemaskiner. Takket være den elektriske skraldefunktion og den præmierede SoftFinish grebsform reducerer E-skruetrækkeren mærkbart belastningen af muskler, sener og led. Alle disse grunde har ligeledes overbevist læger og terapeuter fra AGR, hvorfor speedE® som særligt ergonomisk værktøj må bære deres kvalitetssegl.

speedE® forener fordelene ved en skruetrækker og et elværktøj. Kompakt, let og i kombination med isolerede slimBits giver den de samme fortrin som en almindelig VDE-skruetrækker. Endvidere overtager den arbejdet med elektrisk iskruning af skruer op til 0,4 Nm og gør det på den måde muligt for slutbrugeren at arbejde både komfortabelt og hurtigt. Fra 0,4 Nm aktiveres materialebeskyttelsesfunktionen og overlader det fintfølende arbejde med at tilspænde skruen til brugeren. speedE® kan i modsætning til en stor og tung akku-skruemaskine til enhver tid medbringes i brugerens lomme og egner sig dermed også perfekt til mobile opgaver. Med de udskiftelige slimBits kan den bruges til et utal af forskellige skrueprofiler. Takket være disse egenskaber kan du med speedE® klare alle gængse skrueforbindelser uden at være tvunget til at medbringe en stor værktøjskuffert eller en akku-skruemaskine.

Interne sammenligningstest hos Wiha har dokumenteret, at skruen kan skrues mindst dobbelt så hurtigt i med speedE® end med en klassisk skruetrækker. Dette sparer tid for slutbrugeren og forbedrer dennes arbejdseffektivitet.

Takket være materialebeskyttelsesfunktionen bevarer du med speedE® fuld kontrol over tilspændingskraften. Den elektriske støtte slår automatisk fra ved 0,4 Nm for at beskytte materialet, og den afsluttende tilspænding kan så udføres manuelt. På den måde forebygges beskadigelse af materialet. I kombination med VDE-testede slimBits er E-skruetrækkeren godkendt til arbejder på spændingsførende dele op til 1.000 V AC. Dette beskytter slutbrugeren i det daglige arbejde.

speedE® har en præcis minimotor, som sammenlignet med elværktøjet ikke bliver overophedet ved langvarig brug. Takket være speedE®'s kompakte skruetrækkerformat egner den sig perfekt til mobil anvendelse. speedE® vejer kun en brøkdel af en almindelig akku-skruemaskine og reducerer dermed markant den vægt, som du skal løfte. Endvidere overfører speedE® ikke nogen "stød" til håndleddet, som det ofte er tilfældet med akku-skruemaskiner. Takket være materialebeskyttelsesfunktionen, der aktiveres ved 0,4 Nm, beskadiger speedE® i modsætning til elværktøjet ikke emnet. Højere tilspændingsværdier kan opnås med håndkraft. I kombination med easyTorque drejningsmomentadaptere kan den kraft, som skal overføres, begrænses til definerede tilspændingsværdier. En anden fordel sammenlignet med elværktøj er, at speedE® sammen med slimBits og easyTorque adaptere som VDE- & IEC-certificeret produkt er godkendt til arbejde på spændingsførende dele op til 1.000 V AC og yder fuld beskyttelse under det daglige arbejde.

Ja, speedE® har højre-/venstreløb, så det er muligt at skrue skruer både i og ud med elektrisk støtte. Dette kræver, at ringkontakten på grebet drejes enten til venstre eller højre med tommel- og pegefinger.

Nej, speedE®'s elektriske motor stopper automatisk ved 0,4 Nm. Højere tilspændingsværdier kan opnås med håndkraft. I kombination med Wihas easyTorque drejningsmomentadaptere kan kontrolleret iskruning med speedE® også foretages uden problemer i højere drejningsmomentregioner. easyTorque adapterne fås i et drejningsmomentområde mellem 0,8 og 4,0 Nm og i speedE® sæt 2 og 3.

speedE® imponerer takket være kombinationen af følgende egenskaber:

# Præcis minimotor med overbelastningsbeskyttelse

# Ergonomisk greb, præmieret af AGR og anbefalet af læger og terapeuter

# Materialebeskyttelsesfunktion ved 0,4 Nm

# Lang levetid

# Elektronisk skraldefunktion

# Forskellige skrueprofiler kan anvendes i form af slimBits

# Med LED-belysning

# Automatisk frakobling af drivstrengen (motor, gear, elektronik) ved manuel iskruning muliggør brug som traditionel skruetrækker

# VDE-certificerede slimBits og drejningsmomentadaptere, egnet til arbejde på spændingsførende dele

speedE® har kapslingsklassen IP44 og er stænkvandsbeskyttet.

speedE® er konstrueret til daglig professionel brug og har gennemgået meget forskellige test. Resultatet er et robust værktøj, som også klarer fald fra normal arbejdshøjde uden skader.

Hvis du vil fjerne snavs og materialerester fra speedE®, anbefales det at aftørre den med en fugtig klud.

Selv ved langvarig brug til flere hundrede iskruninger når speedE® ikke op på en kritisk temperatur, den beskadiges ikke og kan stadig holdes i hånden.

speedE® anvendes ved en omgivende temperatur på mellem 0 og 40 °C.

speedE® fås kun i én effektklasse. E-skruetrækkerens elektriske motor stopper automatisk ved 0,4 Nm. Højere tilspændingsværdier op til 8 Nm kan opnås med håndkraft.

Nej, E-skruetrækkeren har kun ét hastighedstrin og har et ubelastet omdrejningstal på 215 min-1.

speedE® er kun kompatibel med de isolerede og VDE-certificerede Wiha slimBits. Dette er af hensyn til brugerens sikkerhed og beskyttelse mod fare ved arbejde på spændingsførende dele. Bits, toppe og klinger med 1/4" firkant er ikke kompatible med speedE®.

Som på andre akku-apparater anbefales det også at tage akkuerne ud af speedE® ved længere tids opbevaring og at opbevare den på et køligt og tørt sted.

Ja, en lav akku-kapacitet kan mærkes ved, at LED-belysningen begynder at blinke, når den resterende spænding ved skrueopgaver er under 20 %.

Den tyske organisation AGR e.V. (Aktion Gesunder Rücken (aktion sund ryg)) har præmieret speedE® som særligt ergonomisk værktøj. AGR giver anbefalinger til produkter, som forebygger lidelser af bevægelsesapparatet og rygsmerter. På grund af de meget strenge kontrolkriterier og kommissionens uafhængige medlemmer i form af anerkendte medicinske eksperter har AGR-kvalitetsseglet en meget høj accept i den medicinske fagverden. speedE® reducerer belastningen af muskler, sener og led betydeligt takket være det præmierede SoftFinish greb. Derfor anbefales værktøjet af læger og fysioterapeuter fra AGR.

Ligesom ved almindelige skruetrækkere er det vigtigt at fjerne snavs og materialerester fra speedE®, før den lægges til opbevaring, for at sikre en lang levetid. Grebsfladen skal være fri for olie og fedt, da et glat greb ikke understøtter en sikker brug af værktøjet. Det anbefales at opbevare speedE® et tørt sted.

Ved flyrejser skal de to speedE® akkuer pakkes i håndbagagen. L-Boxx’en med speedE® og tilbehør skal du pakke i den bagage, som skal tjekkes ind. Dette gælder for flyrejser i Europa og USA. For alle andre lande skal du følge de til enhver tid gældende bestemmelser. Li-Ion-akkuerne er omfattet af kravene i reglerne om farligt gods.

Det er muligt at sende speedE® pr. luftfragt, så længe emballagen er uåbnet. Ved forsendelse udført af tredjepart skal du være opmærksom på særlige krav til emballage og mærkning.

speedE® er testet af et uafhængigt laboratorium og opfylder alle relevante, lovbestemte og normative regler (CE-typegodkendt).

"Brugsanvisningerne til speedE® og opladeren finder du i Wihas onlineshop ved speedE® under Downloads.

Link:"

El-værktøjer, akkuer, tilbehør og emballage skal afleveres til miljøvenlig genvinding. Smid ikke el-værktøjer og akkuer/batterier ud sammen med husholdningsaffaldet! I henhold til EU-direktiver skal kasserede el-værktøjer og defekte eller udtjente akkuer indsamles sorteret og afleveres til miljøvenlig genvinding. Bortskaffelsen kan ske på den kommunale genbrugsstation.

speedE® emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer og er FSC-certificeret. Hvis du ikke længere har brug for speedE® papemballagen, kan du bortskaffe den som papiraffald. Vær dog opmærksom på, at akkuen, der er placeret i siden af det øverste paplag, skal fjernes før bortskaffelse.

Nej, den elektriske motor stopper ganske vist ved ca. 0,4 Nm, men denne værdi fungerer dog kun som orientering. Tilspændingsmomentet afhænger af mange forskellige faktorer som f.eks. akku-ladetilstanden, udetemperaturen og den konkrete skrueopgave (krævende/ikke-krævende).

speedE® kræver en gængs akku 18500 Li-Ion med beskyttelseskredsløb. speedE® sættet indeholder to Wiha akkuer 18500 Li-Ion.

"Ud over speedE® sættene fås følgende tilbehørsdele:

# slimBits med udgange til SL, PH, PZ, SL/PZ, Torx, sekskant, separat eller som sæt

# Reserveakkuer 18500 Li-Ion, 2 stk. (Bestillings-nr. 41914)

# easyTorque drejningsmomentadaptere med 0,8-4,0 Nm, separat eller i sæt med 5 stk.

# Dækkappe til speedE® batterirum (Bestillings-nr. 41916)

# Oplader til akku 18500 Li-Ion (Bestillings-nr. 41915)"

Ja, det er muligt at efterbestille både akkuer 18500 Li-Ion, oplader, speedE® dækkappe og slimBits til speedE®.

Nej, L-Boxx Mini fås hos Wiha kun sammen med et speedE® sæt.

"Til brug af speedE® kræves (gængse) akkuer af typen 18500.

 

Wihas akkuer er lithium-ion-akkuer med et specielt beskyttelseskredsløb, som beskytter apparatet mod overopladning, dybafladning, overstrøm og kortslutning.

 

Ydelsesdata:

Kapacitet: Type 1.500 mAh, dog mindst 1.400 mAh

Spænding: nom. 3,7 V til maks. 4,2 V.

Energi: 5,55 Wh.

Ladestrøm: ca. 1.100 mA

Opladningstid: ca. 75 min

Levetid: over 500 opladningscykler

Vægt: 35 g pr. akku

Størrelse: ca 53 x 18,7 mm

Tilladt opbevaringstemperatur: -20 °C ~ 45 °C

Tilladt driftstemperatur: 0 °C ~ 45 °C

Yderligere oplysninger fremgår af databladet for akkuen:"

Den ene akku sidder i siden i det øverste paplag i speedE® emballagen. Den anden akku ligger i L-Boxx Mini.

Akkuerne i speedE® sættet kan takket være deres høje batterieffekt udføre mindst 800 skruecyklusser, før de skal oplades igen.

Opladningstiden for en akku af typen 18500 Li-Ion, som følger med speedE® sættet, er ca. 75 minutter ved opladning med netstikket. Hvis opladningen sker via USB-stikket, kan det alt efter kilden medføre en lavere ladestrøm, hvilket forlænger opladningsprocessen.

Ja, speedE® sættet indeholder et opladningskabel, som har et USB-stik. Med dette kan speedE® også oplades via USB-tilslutningen i bilen.

Opladeren til akkuen er udelukkende egnet til Wiha akkuer af typen 18500 Li-Ion. Hvis du oplader akkuer fra andre producenter, påtager Wiha sig intet ansvar. Akkuens ladetilstand aflæses hurtigt og nemt via indikatorlampen. Opladningstiden er 75 minutter. Opladeren er fast forbundet med et opladningskabel med USB-stik. Der medfølger også et Eurostik, som kan sluttes til USB-stikket. Ladestrømmen pr. akkurum er 1.100 mA, hvilket betyder, at Wiha akkuen lades helt op i løbet af knap 75 minutter. Hvis opladningen sker via USB-stikket, kan det alt efter kilden medføre en lavere ladestrøm, hvilket forlænger opladningsprocessen.

speedE® fås i tre forskellige sæt med EU-netstik.

Wiha anbefaler at oplade akkuerne med Wiha opladeren. Wiha påtager sig ikke noget ansvar for andre mærker.

"easyTorque drejningsmomentadapteren sørger for processikkerhed og beskytter dermed mod skader på materialet samt efterarbejde. Den isolerede drejningsmomentadapter sørger også for en sikker fastholdelse af 75 mm slimBits og er ud over speedE® produkter også kompatibel med alle slimVario produkter. På den måde forvandler den praktiske adapter i en håndevending speedE® til et momentværktøj, hvor den ønskede Nm-værdi udløses manuelt. Når drejningsmomentet opnås, står den anvendte slimBit stille, og den gule ring på adapteren bliver synlig, mens resten drejer videre. Alle adaptere har en udløsningsnøjagtighed på +/- 10%. easyTorque adapteren undergår en enkeltvis kontrol iht. internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert med dele, der står under spænding op til 1.000 V AC.

Link til anvendelsesvideo:"

Med speedE® er det muligt at spænde skruer som med en traditionel skruetrækker. speedE® kan også anvendes uden akku.

speedE® viser især sit værd ved opgaver, hvor skruer skrues i allerede eksisterende gevind. Naturligvis kan speedE® også anvendes til skrueopgaver i materialer som f.eks. træ. Her hjælper den elektriske motor dog ikke til at skrue skruen automatisk i, da materialemodstanden som regel overstiger 0,4 Nm. I stedet fungerer speedE® som skruetrækkerskralde, idet den elektriske motor automatisk drejer tilbage, så brugeren er fri for at skifte håndstilling. Dette betyder ligeledes, at det er muligt at arbejde hurtigere. Da alle producerede speedE® skruetrækkere kontrolleres enkeltvis iht. VDE- og IEC-standard 60900, egner den sig til arbejde på spændingsførende dele og er således det perfekte værktøj for enhver elektriker.

speedE® fungerer automatisk som skruetrækkerskralde, når materialebeskyttelsesfunktionen slår motoren fra og skifter til manuel funktion. Hvis ringkontakten nu betjenes igen, kan man dreje en skrue mod højre med en håndbevægelse og uden at skifte håndstilling bevæge den tilbage mod venstre, som med en skralde. Denne funktion kan med fordel anvendes dels til skruesamlinger uden gevind, f.eks. i træ. Dels er funktionen også nyttig ved iskruning af skruer i længere gevind, hvis modstanden mellem skrue og materiale stiger i de sidste omdrejninger, og materialebeskyttelsesfunktionen aktiveres.

Ikke noget særligt! Du skal blot sætte akkuen i og skrue løs. De medfølgende akkuer er ved levering opladet med ca. 50 - 60%. Da de ikke har nogen memory-effekt og desuden har en indbygget beskyttelsesfunktion, som beskytter mod overopladning og dybafladning, kan der ikke ske noget.

Ja, speedE® egner sig til vedligeholdelse og reparation af hårde hvidevarer som f.eks. vaskemaskiner, opvaskemaskiner og køleskabe. Takket være materialebeskyttelsesfunktionen, der aktiveres ved 0,4 Nm, stopper den elektriske motor og forhindrer på den måde en utilsigtet beskadigelse af materialet. Ved reparation af hårde hvidevarer skal producentens garantibetingelser overholdes.

Inden arbejdet på spændingsførende dele påbegyndes, skal anlæg og maskiner generelt altid kobles fra spænding, ligesom den spændingsfri tilstand skal sikres, så længe arbejdet varer. I kombination med VDE-testede slimBits er E-skruetrækkeren godkendt til arbejder på spændingsførende dele op til 1.000 V AC. Dette beskytter slutbrugeren i det daglige arbejde. Også easyTorque drejningsmomentadapterne er VDE-certificerede.

"Hvis speedE® på trods af en omhyggelig produktions- og kontrolproces skulle svigte, skal du ikke selv reparere apparatet. Kontaktoplysninger:

 

Wiha Werkzeuge GmbH

Kunden Servicezentrum

Obertalstraße 3-7

D-78136 Schonach

Tlf. til kundeservice: +49 (7722) 959 0

Fax: +49 (7722) 959 160

E-mail: info.de@wiha.com"

Hvis speedE® ikke længere fungerer, skal du kontrollere, om akkuen i grebet er tom, og i givet fald lade den op igen. Hvis E-skruetrækkeren ikke længere roterer, selv om akkuen er ladet helt op, skal du kontakte Wihas kundeservice.

Den lovbestemte garanti over for privatpersoner er 2 år. Garantien gælder for alle komponenter i speedE® sættet. Medlemmer af den gratis kundeklub myWiha kan forlænge garantien på speedE® grebet til 3 år, hvis du registrerer dit produkt på my.wiha.com ved hjælp af serienummeret. Den forlængede garanti dækker ikke tilbehørsdele og skader, der skyldes ikke-bestemmelsesmæssig brug og naturligt slid på grund af slitage og anvendelse af værktøjet.

speedE® købere har mulighed for at blive medlem af myWiha. For at registrere dig skal du scanne QR-koden på flyeren, som er placeret på L-Boxx'en i speedE® emballagen. Alternativt kan du afslutte registreringen via siden my.wiha.com.

Skal ståltråde skæres over, egner en sidebidetang sig bedst; for eksempel vores microindustri sidebidetang (bestillingsnummer 36189). Elektroniktænger er derimod bedre til skæring af blød til mellemhård tråd.

Gratfri afskæring er utrolig vigtig for så vidt muligt at undgå risiko for kvæstelser. Er kabelbinderens ende ikke skåret pænt af, kan man nemt få ubehagelige kradsemærker eller snitsår. Vores microindustri sidebidetang er her rigtig god, da enden af kabelbinderne skæres pænt og plant af. (Bestillingsnummer 36189). Takket være det specielt fræsede præcisionskær kan kabelbinderne samt bløde og mellemhårde tråde skæres plant af.

En skrå kant eller en ydre skærfas stabiliserer skæret med henblik på skader, når skærevinklen forøges.

Et skær med en skrå kant har som regel en betydelig større skærevinkel (hos Wiha ca. 76°). Brugeren skal dog bruge mere kraft til skæringen, når skærevinkel forøges. Skæres en hård tråd med et skær uden skrå kant klarer skæret dette højst sandsynligt ikke og bøjes. Derfor bruges skær uden skrå kant primært i elektronikken (til skæring af kobber- eller aluminiumstråde) eller ved skæreværktøj af plast.

 

Under en afisolering af yderkappen fjernes den ydre kappe på et kabel eller en installationsledning. Yderkappen skæres af med en kabelkniv eller en afisolertang. Derefter er årene fritlagte.

Ved en anden afisolering fjernes en del af en elektrisk leders kappe til en bestemt længde.

 

I princippet gælder: En skruetrækker skal kunne dreje en skrue!

Hvis du ønsker at vide, om en skruetrækker er god, bør du kontrollere disse krav:

1. Kvalitet: Ruster klingen? Føles grebet ”rart” eller får du ondt i hånden efter bare et par omgange?

2. Pasform: Passer skruetrækkeren optimalt i skruen? Passer skruetrækkeren til min hånd?

3. Levetid: Kan skruetrækkeren også klare slag? Kan jeg stadig bruge min skruetrækker efter nogle måneder, eller er den allerede i stykker?

Er plasten modstandsdygtig mod olie?

Skruetrækkerne skal altid kunne tilpasse sig brugen!

En elektriker-skruetrækker må ikke kunne lede strøm! En elektroniker-skruetrækker må ikke ødelægge printkortet pga. statisk opladning. En skruetrækker må ikke glide ud af hånden, selv i olieholdige eller fugtige områder.

 

Normale krydskærvskruetrækkere er som regel Pozidriv- eller Phillipsskruetrækkere, som kan skelnes med skrueprofilet.

 

En Phillipsskrues profil er sammensat af to retvinklet krydsede kærvprofiler. Skrueegenskaben forbedres meget i forhold til en normal kærvprofil, da kraften overføres på i alt fire kanter.

 

Pozidrivskruens profil kan anses som en videre udvikling af Phillipsskruens profil. Brugeren har her et ekstra kryds, som er forskudt 45° i forhold til det første kryds. Det ekstra kryds er smallere og ikke så dybt, men giver ekstra stabilitet og større kraftoverførselsflade.

 

Til brug må Pozidriv-profilet ikke forveksles med Phillips-profilet, da skrueværktøj og skrue slides her hurtigere.

 

Wiha slimTECHNOLOGY muliggør op til 33% slankere klinger takket være den indbyggede isolering. Dermed kan dybtliggende skruer og fjedre nemt nås i svære arbejdsområder. Klingens isolering af høj kvalitet sørger for et sikkert arbejde på spændingsførende dele op til 1.000 VAC/ 1.500 VDC. Den ekstra sikkerhed opnås ved, at hver skruetrækker er kontrolleret i et vandbad.

Skruehovedkontakt er det øjeblik under iskruningen, hvor skruehovedet ligger på emnet første gang, dvs. undersiden af skruehovedet har kontakt til emnet.

Spændvidden er afstanden (mm) mellem to parallelle flader og bestemmer dermed unbrakonøglens størrelse.

Brugersikkerheden har for Wiha absolut højeste prioritet ved arbejder i områder med spændingsførende dele. Derfor overholder Wiha en række normer og direktiver, som f.eks. normen EN 60900 for isolerede håndværktøjer.

I Tyskland samt i nogle andre lande gælder der strenge normer og direktiver, som vedrører arbejdet på spændingsførende dele. Dette arbejde må kun udføres under hensyntagen til særlige sikkerhedskrav. EN 60900 er en international norm, som firmaet Wiha overholder for deres håndværktøj. Principielt bør der ikke udføres arbejde under spænding. Alle VDE-værktøjer er testet individuelt op til 100 % for sikkerhed hos Wiha. Værktøjerne frigives af vores kvalitetssikring efter en grundig kontrol. Intet værktøj forlader firmaet uden at være kontrolleret forinden.

Wiha kontrollerer alle VDE-værktøjer ved 10.000 Volt. Dette garanterer et sikkert arbejde op til 1.000 Volt jævnstrøm og 1.500 Volt vekselstrøm. Derudover foretages der en batchkontrol i laboratoriet. I laboratoriet undersøges og vurderes f.eks. etiketternes holdbarhed, forbrændingsreaktionen og produkternes holdekraft. Og der udføres endnu en spændingstest, hvor produkterne forinden er blevet beskadiget i vandbad eller varmekammer. Kun hvis kontrollen er i orden, frigives batchen.

VDE-institutionen (”Verband Deutscher Elektroingenieure”) giver VDE-mærket for isolerede håndværktøjer. Wiha sender derfor regelmæssigt produkter til VDE-institutionen, som kontrollerer produkterne og giver en frigivelse, hvis normer og direktiver er blevet overholdt. VDE-certifikatet er gyldigt fem år fra udstedelsen. VDE-institutionen foretager også årligt en kontrol af produktionsstedet. Herunder bliver det kontrolleret, om direktiverne overholdes under produktionen og i laboratoriet.

 

Sekskant-unbrakonøglerne har forskellige overfladebelægninger: glansforkromet og matforkromet belægning. Ved TORX®-profiler har unbrakonøgler manganfosfat- eller titansølvoverflader.

Den matforkromede overflade beskytter ideelt mod korrosion. De glansforkromede sekskant-unbrakonøgler har derimod en glat overflade, som ikke ruster så nemt og dermed er mere bestandige mod korrosion.

Og der fås en farvet variant. Den påfaldende farve letter identifikationen af spændvidder og sikrer, at unbrakonøglen nemt kan findes, hvis den skulle falde ned i en maskine.

Den manganfosfatbehandlede unbrakonøgle smøres med olie efter hærdningen for at forbedre korrosionsbeskyttelsen En unbrakonøgle med titansølvbelægning smøres ikke. Du får her ikke snavsede fingre af olien, og unbrakonøglen skal ikke smøres jævnligt for at opretholde korrosionsbeskyttelsen.