Wiha w grupie 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw

Producent narzędzi ręcznych, firma Wiha, znalazł się w gronie 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech. Nagroda wręczona została na Niemieckim Szczycie Przedsiębiorstw Średniej Wielkości w Essen w dniu 24 czerwca przez moderatora i mentora rankingu innowacyjności Rangę Yogeshwara. W odbywającym się już po raz 23 konkursie analizowano i oceniano takie kryteria jak np. zarządzanie innowacjami oraz sukcesy innowacyjne przedsiębiorstwa. Wiha urzekła Jury aktywną kulturą innowacyjności i może cieszyć się z oficjalnego potwierdzenia swojego głęboko zakorzenionego nastawienia do zmian, optymalizacji i postępu.

Schonach, lipiec 2016 r. – producent narzędzi ręcznych, firma Wiha, znalazł się w gronie 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech. Nagroda wręczona została na Niemieckim Szczycie Przedsiębiorstw Średniej Wielkości w Essen w dniu 24 czerwca przez moderatora i mentora rankingu innowacyjności Rangę Yogeshwara. W odbywającym się już po raz 23 konkursie analizowano i oceniano takie kryteria jak np. zarządzanie innowacjami oraz sukcesy innowacyjne przedsiębiorstwa. Wiha urzekła Jury aktywną kulturą innowacyjności i może cieszyć się z oficjalnego potwierdzenia swojego głęboko zakorzenionego nastawienia do zmian, optymalizacji i postępu.

Dla firmy Wiha wyróżnienie nagrodą TOP 100 jest czymś więcej niż czystym uznaniem siły jej innowacyjności. „Jest także oczywistym potwierdzeniem naszej aktywnej strategii.” – podkreśla Wilhelm Hahn, dyrektor firmy Wiha Werkzeuge GmbH. „Innowacja i ciągłe ulepszanie, a także zmiany są głęboko zakotwiczone w filozofii naszej firmy. Kierownictwo firmy jest przy tym od zawsze samonapędzającą się siłą.”– kontynuuje Hahn. Dyrektorzy Wilhelm i Wilfried Hahn oraz Ronny Lindskog są zgodni, że u podstaw rozwoju, wzrostu i sukcesu leży zdolność krytycznej samooceny, kreatywnej zmiany i tworzenia nowych impulsów i innowacji.

Firma Wiha już od momentu założenia ponad 70 lat temu skupia swoją uwagę na rozwoju, produkcji i dystrybucji wysokiej jakości rozwiązań w zakresie profesjonalnych narzędzi ręcznych dla przemysłu i rzemiosła. Wskaźnikami siły innowacyjności producenta ze Schwarzwaldu są nie tylko liczne krajowe i międzynarodowe patenty oraz nagrody Design-Award za innowacje w narzędziach ręcznych. Również takie nagrody jak „MX Award” dla najlepszej firmy w Niemczech w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, czy też najnowszy certyfikat jakości AGR e.V. (Aktion Gesunder Rücken – niemieckie stowarzyszenie Akcja na rzecz Zdrowego Kręgosłupa), który potwierdza prozdrowotne działanie ergonomii wkrętaków firmy, świadczą o duchu innowacyjności i własnym dążeniu firmy do optymalizacji i dalszego rozwoju.

Firma Wiha, działająca na arenie międzynarodowej i należąca do czołówki w swojej branży, pozostaje zawsze wierna swojemu najwyższemu celowi: zaoferowaniu użytkownikom możliwie najlepszych rozwiązań, które ułatwią im pracę, sprawią, że będzie efektywniejsza i przede wszystkim będzie chroniła ich zdrowie. Aby sprostać potrzebom, wymaganiom i życzeniom użytkowników, pracownicy firmy Wiha regularnie odwiedzają place budowy, warsztaty oraz przemysłowe hale produkcyjne, gdzie  przekazują i wymieniają informacje. „Bezpośrednio u źródła” stawiane są pytania, sprawdzane jest działanie, tam również rozpoznawane są zagrożenia lub potencjał.

Podczas wyboru TOP 100 przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie oceniane były przez prof. dr Nikolausa Franke i jego zespół naukowców z katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Analizie poddano ponad 100 parametrów w pięciu kategoriach „Zarządzanie wspierające innowacje”, „Klimat innowacji”, „Procesy innowacyjne i organizacja”, „Marketing innowacji/Ukierunkowanie na klienta” i „Sukces innowacyjny”. Wiha cieszy się z otrzymanej nagrody i związanego z nią uznania i docenienia kultury innowacji firmy.

Pasujące pliki do pobrania