Vanliga frågor

På sikt kan manuell skruvning vara mycket ansträngande för musklerna. Med det elektriska stödet övertar speedE® den ansträngande inskruvningen. För den slutgiltiga skruvåtdragningen, där det krävs fingertoppskänsla, kan man dra fast för hand med bra känsla. speedE® väger bara en bråkdel av vad en vanlig batteridrivna skruvdragare gör och därför blir vikten man måste lyfta betydligt lägre. Den leder inte heller några "stötar" vidare till handleden, något som ofta förekommer hos batteridrivna skruvdragare. Tack vare den elektriska spärrfunktionen och den prisbelönta SoftFinish-handtagsformen reducerar E-skruvmejseln märkbart belastningen på muskler, senor och leder. Alla dessa skäl har även övertygat läkarna och fysioterapeuterna hos ARG (Aktion Gesunder Rücken - kampanjen för friskare ryggar) och eftersom speedE® är ett extra ergonomiskt verktyg får det bära deras kvalitetsmärkning.

Hos speedE® förenas fördelarna hos en skruvmejsel och ett elverktyg. Kompakt, lätt och i kombination med isolerade slimBits erbjuder den samma fördelar som en vanlig VDE-skruvmejsel. Den övertar dessutom den elektriska inskruvningen av skruven upp till 0,4 Nm så det blir möjligt för användaren att arbeta bekvämt och snabbt. Från 0,4 Nm griper materialskyddsfunktionen och överlämnar till användaren att dra fast skruven för hand med bra känsla. I motsats till en stor och tung batteridriven skruvdragare får speedE® alltid plats i fickan och är därför enkel att bära med sig. Tack vare dess utbytbara slimBits kan den användas till många olika skruvprofiler. Tack vare de här egenskaperna kan alla vanliga förskruvningar lösas med speedE® utan att man behöver bära med sig en stor verktygsväsk

Interna jämförelsetester hos Wiha har bevisat att skruven kan skruvas in minst dubbelt så snabbt med speedE® som för hand med en klassisk skruvmejsel. Det sparar tid för slutanvändaren som kan utföra arbetet mera effektivt.

Tack vare materialskyddsfunktionen behåller man full kontroll över åtdragningskraften med speedE®. Vid 0,4 Nm stängs det elektriska stödet av automatiskt för att skydda materialet och den avslutande, manuella skruvåtdragningen kan göras smidigt för hand. Detta gör att skador på materialet kan undvikas. I kombination med VDE-testade slimBits är E-skruvmejseln godkänd för arbeten på spänningsförande delar upp till 1 000 V AC vilket betyder att slutanvändaren är fullt skyddad under sitt dagliga arbete.

speedE® har en mycket exakt minimotor som, jämfört med elverktyget, inte överhettas vid långvarig användning. speedE® är perfekt att ha med sig tack var den kompakta skruvmejselformen. speedE® väger bara en bråkdel av vad en vanlig batteridriven skruvdragare gör och därför blir vikten man måste lyfta betydligt lägre. speedE® leder inte heller några stötar vidare till handleden, något som ofta förekommer hos batteridrivna skruvdragare. Tack vare materialskyddsfunktionen vid 0,4 Nm skadas inte arbetsstycket av speedE®, jämfört med elverktyget. Högre vridmomentsvärden kan uppnås med manuell kraft. I kombination med vridmoment easyTorque-adaptrarna kan kraften, som ska överföras, begränsas till definierade vridmomentsvärden. En annan fördel i förhållande till elverktyg är att speedE® i kombination med slimBits och easyTorque-adaptrar är godkänd för arbeten på spänningsförande delar upp till 1 000 V AC som VDE & IEC certifierad produkt, något som betyder fullt skydd under det dagliga arbetet.

Ja, speedE® har ett höger-/vänstervarv så att skruvar kan skruvas i, och även ur, med elektriskt stöd. Ringbrytaren på handtaget måste då vridas antingen åt vänster eller åt höger med tummen och pekfingret.

Nej. Den elektriska drivningen hos speedE® stoppar automatiskt vid 0,4 Nm. Högre vridmomentsvärden kan sedan genereras genom manuell förskruvning. I kombination med Wiha vridmoment easyTorque-adaptrarna kan man även skruva kontrollerat med speedE® i högre vridmomentsområden utan problem. easyTorque-adaptrarna erbjuds inom ett vridmomentsområde på 0,8-4,0 Nm och ingår i speedE®-satserna 2 och 3.

speedE® övertygar med en kombinationen av följande egenskaper:

# Exakt minimotor med överlastskydd

# Ergonomiskt handtag, med AGR-kvalitetsmärkning och rekommendation från läkare och sjukgymnaster

# Materialskyddsfunktion vid 0,4 Nm

# Lång livslängd

# Elektronisk spärrfunktion

# Olika skruvprofiler möjliga med slimBits

# Med LED-ljus

# Automatisk bortkoppling av drivningen (motor, växel, elektronik) vid manuell förskruvning möjliggör användning som fullvärdig skruvmejsel

# VDE-certifierade slimBits och vridmomentadaptrar, lämpliga för arbeten på spänningsförande delar

speedE® har en kapslingsklass enligt IP44 och är sköljtät.

speedE® konstruerades för daglig, professionell användning och har genomgått olika tester. Resultatet är ett robust verktyg som även klarar fall från normal arbetshöjd utan att skadas.

Det rekommenderas att speedE® torkas av med en fuktig trasa när smuts och materialrester ska tas bort.

Även vid kontinuerlig användning med flera hundra förskruvningar når speedE® inga kritiska temperaturer, den skadas inte och man kan fortfarande hålla den i handen.

Det går bra att använda speedE® i en omgivningstemperatur från 0 - 40°C.

speedE® finns bara i en effektklass. Den elektriska drivningen hos E-skruvmejseln stoppar automatiskt vid 0,4 Nm. Högre vridmomentsvärden upp till 8 Nm kan uppnås med manuell kraft.

Nej, E-skruvmejseln har endast en hastighetsnivå och den har ett tomgångsvarvtal på 215 min-1.

speedE® är enbart kompatibel med isolerade och VDE-certifierade Wiha slimBits. Detta fungerar som säkerhet för användaren och skyddar mot risker vid arbeten på spänningsförande delar. Bits, hylsor och klingor med 1/4" fäste är inte kompatibla med speedE®.

Det rekommenderas att batteriet tas ut ur speedE® vid längre lagring och att det förvaras svalt och torrt, precis som för andra batteridrivna verktyg.

Ja, en låg batterikapacitet märks på att LED-lampan börjar blinka när restspänningen är lägre än 20 %.

speedE® tilldelades en utmärkelse som särskilt ergonomiskt utformat verktyg från den tyska organisationen för friska ryggar, AGR e.V. (Aktion Gesünder Rücken e.V.). AGR lämnar rekommendationer för produkter som förebygger belastningsskador och ryggsmärtor. Testkriterierna är strikta och gruppen består av kända medicinska experter. Detta gör att AGR-kvalitetsmärkningen har högt anseende inom det medicinska samfundet. Tack vare den prisbelönta SoftFinish-handtagsformen reducerar speedE® märkbart belastningen på muskler, senor och leder och därför rekommenderas verktyget av läkare och fysioterapeuter hos ARG (Aktion Gesunder Rücken - kampanjen för friskare ryggar).

Precis som hos normala skruvmejslar är det viktigt att smuts och materialrester tas bort från speedE® innan den läggs undan, för att säkerställa en lång livstid. Handtagsytan måste vara fri från olja och fett eftersom ett halkigt handtag gör verktygsanvändningen mindre säker. Det rekommenderas att speedE® lagras torrt.

Vid flygresor måste de båda speedE®-batterierna packas i handbagaget. L-Boxx-lådan med speedE® och tillbehör packar du i ditt incheckade bagage. Detta gäller vid flygresor inom Europa och USA. För alla andra länder gäller de lokala bestämmelserna. Li-jon-batterierna omfattas av kraven i lagen om farligt gods.

speedE® kan skickas per luftfrakt så länge förpackningen är obruten. Vid frakt med tredje part finns särskilda krav på förpackning och märkning som ska följas.

speedE® testades av ett oberoende laboratorium och uppfyller alla relevanta, lagstadgade och normativa regler (CE-överensstämmelse).

"Instruktionsmanualerna till så väl speedE® som laddaren finns i Wihas onlineshop vid speedE®-produkten, under nedladdningar.

Länk:"

Elverktyg, batterier, tillbehör och förpackningar ska lämnas till en miljövänlig återvinning. Kasta inte elverktyg och batterier/tillbehör i hushållssoporna! Enligt de europeiska direktiven måste så väl uttjänta elverktyg som defekta eller förbrukade batterier samlas in separat och lämnas till en miljövänlig återvinning. Kasseringen kan ske över lokalt tillgängliga återlämnings- och insamlingssystem.

speedE®-förpackningen tillverkades av miljövänligt material och är FSC-certifierad. Om kartongförpackningen till speedE® inte behövs längre kan den läggas i kartongåtervinningen. Tänk bara på att ta ut batteriet som sitter på sidan i den övre delen av kartongen innan den kastas.

Nej, den elektriska drivningen stoppar visserligen vid ca. 0,4 Nm, men det här värdet är bara ett referensvärde. Åtdragningsmomentet påverkas av många olika faktorer, som batteriladdningen, utomhustemperaturen eller typen av skruvförband (hårt/mjukt).

Till speedE® behövs ett 18500 Li-jon- batteri med skyddskrets. Dessa batterier erbjuds i handeln. I speedE®-satsen ingår två Wiha 18500 Li-jon-batterier.

"Vid sidan av speedE®-satserna erbjuds följande tillbehör:

# slimBits med kraftuttagen till SL, PH, PZ, SL/PZ, Torx, sexkant, var för sig eller som sats

# Reservbatterier 18500 Li-jon, 2 st. (beställningsnr. 41914)

# Vridmoment easyTorque adapter med 0,8-4,0 Nm, var för sig eller som sats med 5 delar

# Skydd till speedE® batterifacket (beställnr. 41916)

# Laddare för batteri typ 18500 Li-jon (beställnr. 41915)"

Ja, det går bra att beställa så väl 18500 Li-jon-batterierna som laddaren, speedE®-skyddet och även slimBits till speedE®.

Nej, hos Wiha erbjuds bara L-Boxx Mini i kombination med en speedE®-sats.

"Det behövs batterier av typen 18500 (erbjuds i handeln) för att köra speedE®.

 

Wiha-batterierna är Litium-jon-batterier med en speciell skyddskrets som skyddar dem mot överladdning, djupurladdning, överström och kortslutning.

 

Effektdatan:

Kapacitet: Typ 1 500 mAh, dock minst 1 400 mAh

Spänning: nominell 3,7 V till maximalt 4,2 V.

Energi: 5,55 Wh.

Laddström: ca. 1 100 mA

Laddperiod: ca. 75 min

Livslängd: över 500 laddcykler

Vikt: 35 g per batteri

Storlek: ca 53 x 18,7 mm

tillåten lagertemperatur: -20 °C ~ 45 °C

tillåten driftstemperatur: 0 °C ~ 45 °C

Se batteridatabladet för mer information:"

Ett batteri sitter på sidan i den övre delen av speedE®-förpackningen. Det andra batteriet ligger i Mini L-Boxx-lådan.

Den höga batterieffekten gör att batterierna i speedE®-satsen kan utföra minst 800 förskruvningar innan de behöver laddas igen.

Laddtiden för 18500 Li-jon-batteriet, som finns med i speedE®-satsen, är ca. 75 min vid laddning med nätstickproppen. Om man laddar över USB-kontakten kan laddströmmen vara lägre beroende på källan och då tar laddproceduren längre tid.

Ja, i speedE®-satsen finns en laddkabel med en USB-kontakt. Med den kan speedE® även laddas över USB-uttaget i bilen.

Batteriladdaren är bara avsedd för laddbara Wiha-batterier av typen 18500 Li-jon. Wiha övertar inget ansvar om batterier från andra tillverkare laddas. Med hjälp av indikeringslampan kan man avläsa batteriernas laddningsstatus snabbt och smidigt. Laddtiden är 75 min. Laddningsfacket är fast förbundet med en laddkabel med USB-kontakt. Det ingår också en euro-stickpropp som ansluts med USB-kontakten. Laddströmmen per batterifack är 1 100 mA och Wiha-batteriet är därför fulladdat igen inom knappt 75 minuter. Om man laddar över USB-kontakten kan laddströmmen vara lägre beroende på källan och då tar laddproceduren längre tid.

speedE® finns i tre olika satser med EU-nätstickproppar.

Wiha rekommenderar att batterierna laddas med Wiha-laddaren. Wiha övertar inget ansvar för externa fabrikat.

"Vridmoment easyTorque adaptern säkerställer en processäker användning, och skyddar på detta sätt mot materialskada och efterarbete. Den isolerade vridmomentadaptern säkerställer också att slimBits på 75 mm sitter stadigt och den är även kompatibel med alla slimVario-produkter vid sidan av speedE®. Den praktiska adaptern förvandlar på detta sätt speedE® i en handvändning till ett vridmomentsverktyg där det önskade Nm-värdet utlöses manuellt. Man märker att vridmomentet är uppnått när slimBit stannar och den gula ringen på adaptern syns, medan resten fortsätter att rotera. Alla adaptrar har en utlösningsnoggrannhet på +/- 10 %. Adaptern easyTorque genomgår en styckkontroll enligt den internationella standarden IEC 60900 och gör det möjligt att arbeta säkert på spänningsförande delar upp till 1 000 V AC.

Länk till användningsvideon:"

Med speedE® kan man dra fast skruvar precis som med en vanlig skruvmejsel. Det går även att använda speedE® utan batteri.

Fördelarna med speedE® kommer framför allt till sin rätt vid användningar där skruvar skruvas in i befintlig gänga. Det går naturligtvis även bra att använda speedE® till förskruvningar i råmaterial, som t.ex. trä. Här hjälper den elektriska drivningen dock inte till att skruva in skruven automatiskt eftersom materialmotståndet oftast ligger över 0,4 Nm. I stället fungerar speedE® som spärr-skruvmejsel då den elektriska drivningen vrider bakåt automatisk så att man inte måste göra detta manuellt. Det innebär att man kan skruva betydligt snabbare eftersom man inte ständigt behöver ta nytt tag. Varje producerad speedE® genomgår en styckkontroll enligt VDE- och IEC-standarden 60900 och kan användas till arbeten på spänningsförande delar. Detta gör den till det perfekta verktyget för varje elektriker.

speedE® agerar automatiskt som spärr-skruvmejsel så snart materialskyddsfunktionen stänger av motorn och växlar till manuell drift. Fortsätter man att vrida på ringbrytaren kan man dra fast en skruv åt höger genom handrörelsen och utföra en returrörelse åt vänster utan att släppa, som hos ett spärrverktyg. Den här funktionen är, å ena sidan, till hjälp vid förskruvningar utan gänga, som t.ex. i trä. Å andra sidan är den här funktionen även användbar vid förskruvningar i längre gängor, när motståndet mellan skruv och material ökar vid de sista varven och materialskyddsfunktionen griper in.

Inget speciellt! Det är bara att lägga i batteriet och börja skruva. Vid leveransen är de medföljande batterierna laddade till ca. 50 - 60 % . Inget kan hända eftersom de saknar minneseffekt samtidigt som de har en inbyggd skyddsfunktion som skyddar mot över- och djupurladdning.

Ja, speedE® kan användas till underhåll och reparation som utförs på vitvaror som tvättmaskiner, diskmaskiner eller kylskåp. Materialskyddsfunktionen vid 0,4 Nm gör att den elektriska drivningen stoppar och på detta sätt förhindras en oavsiktlig skada på materialet. När vitvaror repareras ska garantivillkoren och villkoren för serviceåtaganden från produkttillverkaren beaktas.

Innan arbeten på spänningsförande delar påbörjas måste anläggningar och maskiner generellt alltid frånkopplas och det måste säkerställas att de är spänningsfria så länge arbetena pågår. I kombination med VDE-testade slimBits är E-skruvmejseln godkänd för arbeten på spänningsförande delar upp till 1 000 V AC vilket betyder att slutanvändaren är fullt skyddad under sitt dagliga arbete. Även vridmoment easyTorque adaptrar är VDE-certifierade.

"Om speedE® skulle sluta fungera någon gång, trots noggranna tillverknings- och testprocedurer, så ska du inte reparera verktyget själv. Vänd dig istället hit:

 

Wiha Werkzeuge GmbH

Kunden Servicezentrum

Obertalstraße 3-7

DE-78136 Schonach

Tel. kundservice: +49 7722 959 0

Fax: +49 7722 959 160

E-post: info.de@wiha.com"

När speedE® inte fungerar längre kontrollerar du om batteriet i handtaget är tomt och om det är det så laddar du det igen. Om E-skruvmejseln inte roterar mer trots att batteriet är fullt så kontaktar du Wiha kundservice.

Det lagstadgade garantiåtagandet gentemot privatpersoner är 2 år. Garantiåtagandet gäller för alla komponenter i speedE®-satsen. Medlemmar i den kostnadsfria kundklubben myWiha kan förlänga garantin för speedE®-handtaget till 3 år, om de registrerar sin produkt med hjälp av serienumret på my.wiha.com. Tillbehörsdelar samt skador på grund av annan användning än den avsedda, och naturlig förslitning genom slitage och användning av verktyget, är undantagna från denna extra garanti.

speedE®-köpare har möjlighet att bli medlemmar hos myWiha. För registreringen skannar du QR-koden som finns i prospektet som ligger på L-Boxx-lådan i speedE®-förpackningen. Det går även bra att registrera sig över webbplatsen my.wiha.com.

När man ska kapa ståltråd passar det bättre med en sidavbitare; exempelvis sidavbitaren för finmekaniker (beställningsnummer 36189). Elektroniktänger passar istället bättre till kapning av mjuka till medelhårda trådar.

Gradfri kapning är framför allt viktigt för att undvika en eventuell skaderisk. Om buntbandsspetsen inte är kapad jämnt är det lätt att få irriterande snitt- eller skärsår. Till ren, jämn kapning av buntbandsspetsen passar sidavbitaren för finmekaniker extra bra. (Beställningsnummer 36189). Den har ett specialfräst precisionsskär som kan användas till jämn kapning av så väl buntband som mjuka och medelhårda trådar.

En facett, eller även yttre, fasad eggkant, är bra för eggens stabilitet vid skada när eggvinkeln blir större.

En egg med facett har oftast en betydligt högre eggvinkel (hos Wiha cirka 76 ). Användaren behöver dock mer kraft till kapningen så snart eggvinkeln blir större. Men kapar man en hård tråd med en egg utan facett står eggen med stor sannolikhet inte emot utan kommer att deformeras. Därför hittar man huvudsakligen eggar utan facett inom elektroniken (kapning av koppar- eller aluminiumtrådar) eller hos plast-skärare.

 

Avskalning innebär att den yttre manteln på en kabel eller en installationsledning tas bort. Yttermanteln avlägsnas då med en kabelkniv eller en avisoleringstång. Sedan ligger de olika trådarna fria.

Avisolering är proceduren där man tar bort så mycket som behövs av isoleringshylsan på en elektrisk ledare inför en anslutning.

 

Enligt standarderna DIN och ISO är den korrekta benämningen på verktyget skruvmejsel. Ändå har den här benämningen, fram till dags dato, inte kunnat hävda sig i det allmänna språkbruket. Istället används fortfarande benämningen skruvdragare, som har sitt ursprung i in- resp. fastdragning av en träskruv i trä.

I princip gäller: En skruvmejsel måste kunna skruva en skruv!

Vill du veta om en skruvmejsel verkligen är bra bör du kontrollera följande faktorer:

1. Kvalitet: Rostar klingan? Känns handtaget "bra" eller gör det ont i handen redan efter några få användningstillfällen?

2. Passform: Passar skruvmejseln perfekt i skruven? Passar skruvmejseln i min hand?

3. Livstid: Klarar skruvmejseln även ett slag? Är min skruvmejsel fortfarande något att ha efter några månader eller är den redan förstörd?

Är plasten motståndskraftig mot olja?

Skruvmejslar måste också alltid anpassa sig till sina användningsområden!

En elektriker-skruvdragare får inte leda ström! En elektroingenjörs skruvmejsel får inte förstöra kretskortet genom hantverkarens statiska uppladdning. En skruvmejsel får inte glida genom handen, gäller även oljiga eller fuktiga användningsområden.

 

Vanliga krysspårmejslar kännetecknas av ett Pozidriv- eller Phillipskraftuttag, som vardera kan tilldelas till motsvarande skruvprofil.

Profilen hos en Phillipsskruv utgörs av två rätvinkligt korsade spårprofiler. Skruvegenskaperna förbättras betydligt i förhållande till klassiska spårformer eftersom kraften anbringas på totalt fyra kanter.

Pozidrivskruvens profil kan betraktas som en vidareutveckling av Phillipsskruvens profil. Här har användaren nytta av ett extra kryss som sitter 45° förskjutet mot det första krysset. Det extra krysset är smalare och inte lika djupt och det sörjer för extra stabilisering samt för större angreppsyta.

Vid användningen får Pozidriv-profilen inte förväxlas med Phillips-profilen eftersom detta skulle leda till mycket snabbare slitage på skruvverktyg och skruv.

 

Wiha slimTECHNOLOGY möjliggör upp till 33 % smalare klingor med hjälp av en integrerad isolering. På så sätt kan djupliggande skruv- och fjäderelement nås utan problem även inom ett kritiskt arbetsområde. Den högklassiga klingisoleringen garanterar säkert arbete vid spänningsförande delar på upp till 1 000 V AC/1 500 V DC. Det faktum att varje enskild skruvmejsel provas i vattenbad ger extra säkerhet.

Full anliggning mot huvudet är beteckningen på det moment vid förskruvning när skruvskallen ligger mot arbetsstycket för första gången, d.v.s. när skruvhuvudets undersida har kontakt med arbetsstycket.

Nyckelvidden definierar avståndet (mm) mellan två parallella ytor och bestämmer därmed stiftnyckelns storlek.

Absolut säkerhet för användaren står i centrum för Wiha vid arbeten på spänningsförande delar. Därför uppfyller Wiha en rad standarder och riktlinjer, som t.ex. standarden DIN SS-EN 60900 för isolerade handverktyg.

I Tyskland och en del andra länder finns strikta standarder och riktlinjer som gäller för arbeten på spänningsförande delar. Det får bara förekomma under vissa säkerhetsvillkor. DIN SS-EN I60900 är en internationell standard som Wiha uppfyller hos sina handverktyg. Arbeten under spänning ska principiellt undvikas. Ändå styckprovar Wiha säkerheten hos alla VDE-verktyg till 100 %. Efter en omfattande kontroll godkänns verktygen av vår kvalitetskontroll. Inget verktyg lämnar företaget utan att först ha kontrollerats.

Wiha kontrollerar alla VDE-verktyg vid 10 000 Volt. Detta garanterar säkert arbete upp till 1 000 Volt likström och 1 500 V växelström. Vid sidan av styckkontrollen utförs en chargekontroll i laboratorium. I laboratoriet kontrolleras och bedöms exempelvis hållbarheten hos texter, antändligheten och produkternas fasthållningskraft. Dessutom sker en ny spänningskontroll där produkterna först har skadats i vattenbad eller värmekammare. Chargen godkänns bara efter framgångsrik kontroll.

VDE-förbundet (Verband Deutscher Elektroingenieure) tilldelar VDE-märket för isolerade handverktyg. Därför skickar Wiha regelbundet produkter till VDE-förbundet som provar dessa, och utfärdar detta godkännande när standarder och riktlinjer följs. Ett VDE-certifikat gäller under fem år efter godkännandet. Vid sidan av kontrollen hos VDE-förbundet utförs en verkstadskontroll varje år. Här kontrolleras om kontrollriktlinjerna följs i produktionen och i laboratoriet.

 

Hos insexnycklarna med sexkant skiljer vi mellan ytbeläggningarna glanskrom och mattkrom. Hos TORX®-profilerna finns stiftnycklar med en manganfosfaterad och en titansilveryta i programmet.

Den mattförkromade ytan ger ett perfekt korrosionsskydd. De glansförkromade insexnycklarna med sexkant övertygar däremot genom sin släta yta som gör att angreppsytan för rost minskar, vilket innebär ännu bättre korrosionsmotstånd.

Det finns även en variant i färg. Den iögonfallande färgen gör att man snabbt kan se nyckelstorlekarna och färgen gör det också lättare att hitta stiftnycklarna igen om de exempelvis skulle tappas bort i maskinen.

Manganfosfaterade stiftnycklar oljas efter härdningen för ett perfekt korrosionsskydd. Stiftnycklar med en titansilverbeläggning däremot inte. Därför behöver man inte längre ha oljiga fingrar och smörja stiftnycklarna extra för att bibehålla korrosionsskyddet.