Bescherming persoonsgegevens

1. Toepassingsgebied

1.1 Voor het gebruik van de website wiha.com en de diensten die daarop worden aangeboden geldt onderstaande verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Deze website wordt aangeboden door Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, D-78136 Schonach, info.de@wiha.com, als verantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming onder GDPR_BE@wiha.com of via ons postadres met de toevoeging "Datenschutz".

1.2 Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, vooral met betrekking tot de bescherming van uw privacy bij de verwerking en het gebruik van deze informatie. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens die naar u herleidbaar zijn, zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

 

2. Geautomatiseerd verzamelen en verwerken van gegevens door de browser

2.1 Zoals bij elke website verzamelt onze server in de logbestanden automatisch en tijdelijk informatie, die door uw browser wordt verzonden, voor zover dat niet door u is uitgeschakeld. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij onderstaande gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag AVG, art. 6, lid 1, sub f):

 

Het IP-adres van de aanvragende computer
Het door de client aangevraagd bestand
De HTTP-antwoordcode
De internetpagina waarvan u afkomstig bent (HTTP referer),
Het tijdstip van de serveraanvraag
Het type en de versie van de browser
Het door de aanvragende computer gebruikte besturingssysteem

Er vindt geen persoonsgerelateerde analyse plaats van de logbestanden op de server. Deze gegevens kunnen door de aanbieder op geen enkel moment worden toegewezen aan bepaalde personen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

2.2 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de VS en daar bewaard. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter in de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

Het ten behoeve van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt, volgens de toezeggingen van Google, niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen in de instellingen van uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Klik hier om Google Analytics uit te schakelen voor wiha.com:
Google Analytics deactiveren

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de aanvulling "_anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen ingekort verwerkt en kan herleidbaarheid naar personen worden uitgesloten. Voor zover de van u verzamelde gegevens naar u herleidbaar zijn, wordt dat derhalve onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk verwijderd.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor die uitzonderingsgevallen waarin persoonsgerelateerde gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is AVG, art. 6, lid 1, sub f.

Informatie over de externe dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht gegevensbescherming: support.google.com/analytics/answer/6004245, en de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 2.3    Deze website maakt bovendien voor de reikwijdtemeting, de op de behoefte afgestemde vormgeving en lopende verbetering van het internetaanbod gebruik van het online tool Matomo, een open-source-software voor de statistische analyse van de bezoekerstoegangen. Wij gebruiken Matomo op basis van onze gegronde belangen (dat betekent interesse in de analyse, optimalisering en rendabel gebruik van ons online aanbod in de zin van het artikel 6 alinea 1 letter f. AVG). De informatie over uw gebruik van dit internetaanbod wordt op onze eigen webserver in Duitsland opgeslagen en niet aan derden doorgegeven. Het IP-adres wordt meteen na de verwerking en voor de opslag ervan geanonimiseerd.

 

3. Verzamelen en verwerken van vrijwillig verstrekte gegevens

3.1 Algemene contactgegevens

Voor zover u ons persoonsgerelateerde gegevens per e-mail of via onze website verstrekt (naam, voornaam, e-mailadres, postadres) gebeurt dat in het algemeen op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van overeenkomsten, voor het verwerken van uw aanvragen resp. bestellingen, voor eigen markt- en opinieonderzoek en voor eigen reclame per post en e-mail.

Er vindt geen verdergaand gebruik van deze gegevens plaats, in het bijzonder uitwisseling met derden voor reclamedoeleinden, markt- of opinieonderzoek. De in dit kader verzamelde gegevens verwijderen wij zodra langer bewaren niet meer noodzakelijk is, of wij beperken de verwerking ervan voor zover er een wettelijke bewaarplicht bestaat. Rechtsgrondslag is AVG art. 6, lid 1, sub b of AVG art. 6, lid 1, sub f.

3.2 Prijsvragen

In het kader van prijsvragen gebruiken wij uw gegevens (naam, contactgegevens) om u over een gewonnen prijs te informeren (AVG art. 6, lid 1, sub b) en, met uw toestemming hiervoor (AVG art. 6, lid 1, sub a), voor reclamedoeleinden voor ons aanbod per post (AVG art. 6, lid 1, sub f) of per e-mail. Zie voor aanvullende informatie de deelnamevoorwaarden van de betreffende prijsvraag.

 

4. Uitwisseling met derden

4.1 Voor zover u ons persoonsgerelateerde gegevens hebt verstrekt, worden deze in principe niet met derden uitgewisseld. Uitwisseling vindt uitsluitend plaats

 

in het kader van een door u verleende toestemming (cf. artikel 3.2). Bij het verzamelen van de gegevens werden u de ontvangers of categorieën van ontvangers meegedeeld.
in het kader van de verwerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten met door ons gecontracteerde opdrachtnemers, die uitsluitend de voor de uitvoering van de opdracht vereiste gegevens ontvangen en uitsluitend voor dat doel gebruiken.
in het kader van de verwerking van de opdrachtgegevens conform AVG art. 28 met externe dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en gecontracteerd, zijn gebonden zich te houden aan onze instructies en aan de bepalingen van de AVG en worden regelmatig gecontroleerd.
in het kader van de vervulling van wettelijke verplichtingen aan daarvoor geautoriseerde instanties.

4.2 Op deze website worden Social Plugins toegepast.

Social Plugins zijn webtoepassingen, die deze website verbinden met geselecteerde sociale netwerken. Door deze verbinding kunnen uw IP-adres en gebruikersgegevens van het betreffende netwerk daaraan worden verstrekt. Zie voor details over de toegepaste Social Plugins artikel 6.

 

5. Cookies

5.1 De website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal in het werkgeheugen van uw browser worden opgeslagen. Onderstaande typen cookies, waarvan omvang en werking hieronder worden toegelicht, worden op deze website gebruikt:

 

Transiënte cookies (zie 5.2)
Persistente cookies (zie 5.3).

5.2 Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Hiertoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde Session-ID op waarmee de diverse aanvragen van uw browser aan de sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer herkend worden wanneer u terugkeert op onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

5.3 Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde termijn, die per cookie verschillend kan zijn. U kunt de cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

5.4 U kunt uw browserinstellingen configureren naar uw wensen en bv. het accepteren van cookies van derden of van alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

5.5 Op onze website passen wij de applicatie "Cookie Consent" toe van Silktide (Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride Park, Derby, DE24 8HR (UK)). Het gaat hierbij om een plug-in, waarmee de toestemming voor het gebruik van cookies en/of trackingtechnologieën kan worden opgevraagd. "Cookie Consent" verzamelt daarbij mogelijk uw IP-adres. Rechtsgrondslag is in dat geval AVG art. 6, lid 1, sub f. Kijk voor nadere details over deze tool op https://cookieconsent.insites.com/.

 

6. Sociale netwerken, marketingtools

Op onze website vindt u verwijzingen naar het sociale netwerk Facebook en andere marketingtools, die een verbinding tot stand brengen met het betreffende netwerk. Hiervoor gelden onderstaande opmerkingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens:

6.1 De website gebruikt de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). Daardoor kunnen aan gebruikers van de website op hun interesses afgestemde advertenties ("Facebook Ads") worden getoond naar aanleiding van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die deze functie gebruiken. Wij beogen daarmee u advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesse, om onze website voor u interessanter vorm te geven.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Door de toegepaste marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door toepassing van deze tool door Facebook worden verzameld en informeren u derhalve op basis van onze huidige kennis: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt geopend of dat u een advertentie van ons hebt aangeklikt.

Voor zover u bij een dienst van Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Facebook bent geregistreerd resp. wanneer u niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid, dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te weten komt en bewaard.

De functie "Facebook Custom Audiences" kan door ingelogde gebruikers worden gedeactiveerd onder https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigd belang in de analyse van het gebruikersgedrag en de optimalisatie van onze website of onze reclame (art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. f DS-GVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming)). Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

6.2 Deze website gebruikt aanvullend de remarketingfunctie van de online-reclamedienst Google AdWords waardoor op uw interesses afgestemde advertenties kunnen worden getoond. Wij beogen daarmee u advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesse, om onze website voor u interessanter vorm te geven. Hiervoor wordt statistische informatie over u verzameld, die door onze reclamepartners wordt verwerkt. Deze advertenties zijn herkenbaar aan de aanwijzing "Google Ads" in de betreffende advertentie.

Door het bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie, dat u onze website hebt geopend. Daarvoor maakt Google gebruik van een Web Beacon om een cookie op uw computer te zetten. De onder artikel 2.1 van deze verklaring vermelde gegevens worden uitgewisseld. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens, noch is ons de volledige omvang of de bewaartermijn daarvan bekend. Uw gegevens worden uitgewisseld met de VS en daar verwerkt. Wanneer u bent ingelogd met uw Google-account, kunnen uw gegevens direct daaraan worden toegewezen. Wanneer u deze toewijzing aan uw Google-profiel niet wenst, moet u uitloggen. Het is mogelijk, dat deze gegevens door Google worden uitgewisseld met derden of de autoriteiten. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is AVG, art. 6, lid 1, sub f.

U kunt de installatie van de cookies van Google AdWords op verschillende manieren verhinderen: a) door middel van de instellingen van uw browser; in het bijzonder leidt het onderdrukken van cookies van derden ertoe, dat u geen advertenties van andere aanbieders meer ontvangt; b) door deactivering van op uw interesses afgestemde advertenties bij Google via de link adssettings.google.com/authenticated, waarbij deze instelling wordt gereset wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van op uw interesses afgestemde advertenties van de aanbieders die zijn aangesloten bij de zelfreguleringscampagne "About Ads", via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gereset wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod in hun volledige omvang kunt gebruiken.

Meer informatie over doel en omvang van de verzamelde gegevens en hun verwerking en meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u bij: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Privacy en voorwaarden voor adverteren: policies.google.com/technologies/ads.

6.3 Deze website maakt verder gebruik van de online marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruiker relevante advertenties te tonen, de rapportages over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meerdere keren te zien krijgt. Door middel van een cookie-ID kan Google vaststellen welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat deze worden herhaald. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zogenaamde conversions meten, die betrekking hebben op advertentie-aanvragen. Dat is bv. het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar wat koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgerelateerde informatie.

Door de toegepaste marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door toepassing van deze tool door Google worden verzameld en informeren u derhalve op basis van onze huidige kennis: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt geopend of dat u een advertentie van ons hebt aangeklikt. Voor zover u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd resp. wanneer u niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid, dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en bewaard.

U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren verhinderen: a) door middel van de instellingen van uw browser; in het bijzonder leidt het onderdrukken van cookies van derden ertoe, dat u geen advertenties van andere aanbieders meer ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor conversiontracking door uw browser zo in te stellen, dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd; c) door deactivering van op uw interesses afgestemde advertenties van de aanbieders die zijn aangesloten bij de zelfreguleringscampagne "About Ads", via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gereset wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod in hun volledige omvang kunt gebruiken.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is AVG, art. 6, lid 1, sub f. Kijk voor meer informatie over DoubleClick by Google op www.doubleclickbygoogle.com/nl/ en https://support.google.com/adsense?topic=1250108.

 

7. Uw rechten

Wij informeren u erover, dat u conform artikel 15 e.v. van de AVG, onder de daar gedefinieerde voorwaarden, ten opzicht van ons het recht hebt op informatie over de betreffende persoonsgerelateerde gegevens en op correctie of verwijdering of beperking van de verwerking of het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit. Ook hebt u conform artikel 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de AVG.

Wanneer de verwerking berust op AVG art. 6. lid 1, sub a of AVG art. 9, lid 2, sub a (toestemming), hebt u tevens het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dat van invloed is op de rechtmatigheid van de op basis van uw toestemming tot aan het intrekken uitgevoerde verwerking.

 

8. Vragen

Wanneer u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die ook tot uw beschikking staat voor verzoeken om informatie e.d., intrekking en klachten.

Contact met de functionaris voor gegevensbescherming:

Wiha Werkzeuge GmbH
Datenschutz
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach

GDPR_BE@wiha.com