Inkoop

Algemene inkoopvoorwaarden

Onze algemene inkoopvoorwaarden vindt u in de PDF om te downloaden:

>> Purchasing Terms

 

Verklaring met betrekking tot REACH

Wiha Werkzeuge GmbH vervaardigt en handelt in producten, die in wettelijke zin chemische voorwerpen zijn. Deze voorwerpen en bestanddelen van voorwerpen betrekken wij in hoofdzaak van Europese leveranciers, in een enkel geval echter ook van leveranciers van buiten Europa. Wij zijn derhalve verplicht onze klanten informatie te verschaffen conform art. 33 van de REACH-verordening, voor zover een door ons geleverd product een zeer zorgwekkende stof (SVHC-stof) bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent.

De lijst met SVHC-stoffen wordt gepubliceerd op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en wordt voortdurend geactualiseerd.

In ons eigen belang en in het kader van een hoge leverings- en productveiligheid nemen wij deze informatieverplichting serieus. Aan de wettelijke voorschriften conform art. 33 van de REACH-verordening voldoen wij op de volgende manier:

  • EU-leveranciers van voorwerpen zijn verplicht ons ongevraagd en onmiddellijk ervan in kennis te stellen, voor zover de door hen geleverde producten een SVHC-stof bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent. Voor zover wij de dergelijke informatie ontvangen van onze leveranciers, geven wij deze informatie conform art. 33 van de REACH-verordening onmiddellijk aan u door.
  • Met alle niet-EU-leveranciers van voorwerpen treffen wij afzonderlijke regelingen, omdat zij niet automatisch onder de informatieverplichting van REACH vallen. Daarom laten wij niet-EU-leveranciers schriftelijk verklaren, dat wij er onmiddellijk van in kennis worden gesteld, voor zover in een aan ons geleverd product de grenswaarde van 0,1 gewichtsprocent van een SVHC-stof wordt overschreden.

 

Wanneer u aanvullende vragen hebt over de implementatie van de REACH-verordening in ons bedrijf, staan wij u graag te allen tijde ter beschikking. info@wiha.com