Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

1. Rozsah platnosti

1.1 Pro používání internetové stránky wiha.com a zde nabízených služeb platí následující prohlášení o ochraně dat. Tato webová stránka obsahuje nabídku firmy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, info.de@wiha.com, jako odpovědné osoby ve smyslu nařízení o ochraně dat EU 4 („DS-GVO“). Naši osobu pověřenou ochranou dat můžete kontaktovat na adrese GDPR_CZ@wiha.com nebo na naší poštovní adrese s poznámkou „Ochrana dat“.

1.2 Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a to především v souvislosti se zachováním soukromí osob při zpracovávání a využívání těchto informací. Níže vás informujeme o zjišťování osobních dat při používání naší internetové stránky. Osobní data jsou všechna data, která se vztahují osobně k vám, jako např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

 

2. Automatizované shromažďování dat a zpracování prohlížečem

2.1 Stejně jako u každé webové stránky náš server automaticky dočasně shromažďuje a ukládá do souborů protokolu na serveru údaje, které jsou přenášeny prostřednictvím prohlížeče, pokud však tato činnost nebyla z vaší strany deaktivována. Pokud byste si chtěli prohlížet naše internetové stránky, zjišťujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom vám ukázali naše internetové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost (právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO):

 

IP adresa dotazujícího počítače
dotazovaný soubor klienta
kód odezvy http
internetová stránka, z níž nás navštěvujete (odkazující URL),
čas dotazu na server
typ a verze prohlížeče a
používaný operační systém dotazujícího počítače

Neprovádí se žádné vyhodnocení osobních údajů v souboru protokolu na serveru. Poskytovatel nemá v žádném okamžiku možnost tyto údaje přiřadit určitým osobám. Neprovádí se spojování těchto údajů s jinými zdroji údajů.

2.2 Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na váš počítač a umožňují analýzu vašeho využívání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o využívání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce však bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je kompletní IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky jsou informace využívány společností Google k tomu, aby se vyhodnotilo vaše používání webové stránky, aby se shromáždily záznamy o aktivitách na webových stránkách, a aby bylo možné poskytovat provozovateli webové stránky další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu.

IP adresa odesílaná z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není dle vyjádření Google spojována s ostatními daty Google.

Ukládání souborů cookies můžete zamezit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Sběru údajů o vašem využívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy), které byly vygenerovány souborem cookie, a jejich odesílání společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google můžete navíc zamezit stažením a instalací pluginu pro váš prohlížeč, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kliknutím zde deaktivujete službu Google Analytics pro wiha.com:

Deaktivovat Google Analytics

Tyto internetové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tím se IP adresa dále zpracovává zkráceně, aby se vyloučilo vztažení na určitou osobu. Pokud by pomocí zjištěných dat bylo možné jejich vztažení na určitou osobu, bude ihned vyloučena a osobní data obratem smazána.

Používáme Google Analytics k analýze našich internetových stránek a jejich pravidelnému zlepšování. Díky získaným statistikám můžeme zlepšovat naši nabídku a zatraktivnit ji pro naše uživatele. Pro výjimečné případy, v nichž jsou osobní data přenášena do USA, podléhá Google EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním podkladem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DS-GVO.

Informace poskytovatele služeb jako třetí osoby: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky užívání: www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled o ochraně dat: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a prohlášení o ochraně dat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 2.3    Kromě toho tyto webové stránky používají Matomo, software s otevřeným zdrojovým kódem pro statistické vyhodnocování přístupů návštěvníků, a to za účelem měření rozsahu, navrhování podle potřeb a neustálého zlepšování online nabídky. Matomo používáme na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém fungování naší online nabídky ve smyslu článku 6 odstavce 1 písmene f. GDPR). Informace o vašem používání této internetové nabídky jsou uloženy na našem vlastním webovém serveru v Německu a nejsou předávány třetím stranám. IP adresa je anonymizována ihned po zpracování a před uložením.

 

3. Shromažďování dat a zpracovávání dobrovolně poskytovaných údajů

3.1 Všeobecné kontaktování

Pokud nám sdělíte osobní údaje prostřednictvím e-mailu nebo naší webové stránky (příjmení, jméno, e-mailová adresa, adresa) dochází k tomu na dobrovolné bázi. Tyto údaje se používají pro realizaci smluvních vztahů, ke zpracování vašich poptávek resp. objednávek, pro vlastní průzkum trhu nebo výzkum veřejného mínění a pro vlastní reklamy posílané poštou a e-mailem.

Jakékoli další využití, zejména zpřístupnění údajů třetím osobám za účelem reklamy, průzkumu trhu nebo veřejného mínění, se neprovádí. S tím související data mažeme, pokud jejich uložení již není nutné, nebo omezíme zpracovávání, pokud se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

3.2 Výherní soutěže

V rámci výherních soutěží požíváme vaše data (jméno, kontaktní údaje) pro účely informování o výhře (čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO) a reklamy pro naši nabídku poštou (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo e-mailem s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO). Doplňující informace najdete v podmínkách účasti v příslušné výherní soutěži.

 

4. Předávání třetím osobám

4.1 Pokud jste nám sdělili osobní údaje, nebudou tyto zásadně předávány třetím osobám. Předávání se uskuteční jen

 

v rámci vámi uděleného souhlasu (srv. bod 3.2). Při zjišťování dat vám budou sděleni příjemci nebo kategorie příjemců.
v rámci zpracování vašich poptávek, objednávek a při využívání našich služeb také oprávněným subdodavatelům, kteří budou potřebné údaje, které jim byly poskytnuty, uchovávat a používat výhradně pro účely této zakázky.
v rámci zpracovávání dat zakázky dle čl. 28 DS-GVO externím poskytovatelům služeb. Ti námi byli pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a ustanoveními DS-GVO a jsou pravidelně kontrolováni.
v rámci plnění zákonných povinností vůči oprávněným orgánům.

4.2 Na těchto stránkách se používají Social Plugins. Social Plugins jsou webové aplikace, které tyto internetové stránky propojují s vybranými sociálními sítěmi. Tímto propojením mohou být sociální síti předány vaše IP adresa a uživatelská data příslušné sociální sítě. Podrobnosti k používaným Social Plugins najdete v bodě 6.

 

5. Cookies

5.1 Tato webová stránka používá cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou ukládány lokálně do paměti vašeho prohlížeče. Na našich internetových stránkách jsou používány následující druhy cookies, jejichž rozsah a fungování jsou popsány níže:

 

Přechodné cookies (viz 5.2)
Trvalé cookies (viz 5.3).

5.2 Přechodné cookies jsou automaticky mazány, pokud zavřete prohlížeč. K nim patří především mandatorní cookies. Ty ukládají tzv. session ID, pomocí kterého lze přiřazovat různé dotazy vašeho prohlížeče společné relaci. Tak vás může počítač opětovně rozpoznat, když se vrátíte na naše internetové stránky. Tyto mandatorní cookies se smažou, pokud se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

5.3 Trvalé cookies se mažou automaticky po určené době, která se může lišit dle cookie. Cookies můžete kdykoli smazat v bezpečnostních nastaveních vašeho prohlížeče.

5.4 Nastavení vašeho prohlížeče můžete nakonfigurovat dle vašich požadavků a například odmítnout schvalování third-party-cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme na to, že pak případně nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek.

5.5 Na našich stránkách používáme aplikaci „Cookie Consent“ firmy Silktide (Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride Park, Derby, DE24 8HR (UK)). Při tom se jedná o plugin, pomocí kterého si lze zajistit souhlas s používáním cookies a / nebo technologiemi sledování. „Cookie Consent“ při tom zjišťuje v každém případě vaši IP adresu. Právním podkladem k tomu je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) DS-GVO. Další podrobnosti k tomuto nástroji najdete na https://cookieconsent.insites.com/.

 

6. Sociální sítě, marketingové nástroje

Na našich internetových stránkách najdete odkazy na sociální síť Facebook, a další marketingové nástroje, které zajišťují spojení s příslušnými sítěmi. Pro ně platí následující pokyny pro ochranu dat:

6.1 Internetové stránky dále využívají funkci remarketingu „Custom Audiences“ od Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“). Díky tomu se mohou uživatelům stránek v rámci návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných zobrazovat reklamy dle jejich zájmu („Facebook-Ads“). Sledujeme tím zájem zobrazovat vám reklamu, která vás zajímá, abychom pro vás mohli zatraktivnit naše internetové stránky.

Facebook je certifikován podle smlouvy Privacy Shield, a tedy zaručuje dodržování evropského práva o ochraně údajů.

Na základě používaných marketingových nástrojů vytváří váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Facebooku. Nemáme vliv na rozsah a další využívání dat, která jsou zjišťována používáním tohoto nástroje ze strany Facebooku a informují vás dle našich poznatků: Používáním Facebook Custom Audiences získá Facebook informace, že jste zobrazovali příslušné internetové stránky naší internetové prezentace nebo jste přímo klikli na naši reklamu.

Pokud jste registrováni u nějaké služby Facebooku, může Facebook vaši návštěvu přiřadit vašemu účtu. I pokud nejste u Facebooku registrováni nebo nejste přihlášeni, je zde možnost, že si poskytovatel zapamatuje vaši IP adresu a další identifikační znaky a uloží je.

Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je pro přihlášení uživatele k dispozici na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je náš oprávněný zájem na analýze chování uživatelů a optimalizaci našich webových stránek, resp. reklamách (čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Další informace o zpracování dat společností Facebook naleznete na https://www.facebook.com/about/privacy.

6.2 Tyto stránky používají doplňkově remarketingovou funkci online reklamní služby Google AdWords, pomocí které vám může být nabízena reklama dle vašich zájmů. Sledujeme tím zájem zobrazovat vám reklamu, která by vás mohla zajímat, abychom pro vás mohli zatraktivnit naše internetové stránky. Při tom jsou o vás zjišťovány statistické informace, které jsou zpracovávány našimi reklamní partnery. Tyto reklamy jsou zobrazovány odkazem „Reklamy Google“ v příslušném zobrazení.

Návštěvou našich stránek získává Google informaci, že jste zobrazil naše stránky. K tomu Google využívání Web Beacon pro ukládání cookie na vašem počítači. Předávána jsou pouze data uváděná v bodu 2.1 tohoto prohlášení. Nemáme vliv ani na zjištěná data, ani nám není znám celý rozsah zjišťování dat a doba jejich ukládání. Vaše data jsou přenášena do USA a tam vyhodnocována. Pokud jste přihlášeni vaším účtem Google, mohou mu být vaše data přímo přiřazena. Pokud si přiřazení vašemu účtu Google nepřejete, musíte se odhlásit. Je možné, že tato data budou poskytnuta smluvnímu partnerovi Google, třetím osobám a úřadům. Právním podkladem pro zpracovávání vašich dat je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DS-GVO.

Instalaci cookies ze strany Google AdWords můžete zabránit různým způsobem: a) příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče, zákaz třetích cookies povede především k tomu, že vám nebude zobrazována reklama třetích osob; b) deaktivací reklam dle vašich preferencí u Google pomocí odkazu www.google.de/ads/preferences, přičemž se toto nastavení smaže, pokud smažete vaše cookies; c) deaktivací reklam dle vašich preferencí poskytovatele, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, pomocí odkazu www.aboutads.info/choices, přičemž se toto nastavení smaže, pokud smažete vaše cookies; d) trvalou deaktivací ve vašich prohlížečích Firefox, Internetexplorer nebo Google Chrome na odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme na to, že pak případně nebudete moci využívat funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu.

Další informace o účelu a rozsahu zjišťování dat a jejich zpracování a také informace o příslušných právech a možnostech nastavení na ochranu vašeho soukromí získáte u: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Podmínky ochrany dat pro reklamy: www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

6.3 Tato stránka také využívá online marketingový nástroj DoubleClick by Google. DoubleClick používá cookies, aby pro uživatele spouštěl relevantní reklamy, zlepšoval zprávy k výkonnosti kampaní nebo pro zabránění, aby uživatel viděl stejné reklamy vícekrát. Pomocí cookie ID zjišťuje Google, jaké reklamy se mají v jakém prohlížeči zobrazovat a zabraňuje tak, aby byly zobrazovány vícekrát. Kromě toho může DoubleClick pomocí Cookie-ID zjišťovat tzv. konverze, které mají vztah k poptávkám po reklamách. To je například případ, kdy uživatel vidí reklamu doubleclick a později se stejným prohlížečem zobrazí internetovou stránku zadavatele reklamy a něco zde koupí. Dle Google neobsahují cookies DoubleClick žádné osobní informace.

Na základě používaných marketingových nástrojů vytváří váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Googlu. Nemáme vliv na rozsah a další využívání dat, která jsou zjišťována používáním tohoto nástroje ze strany Google a informují vás dle našich poznatků: Používáním DoubleClick získá Google informace, že jste zobrazovali příslušné internetové stránky naší internetové prezentace nebo jste přímo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni u nějaké služby Google, může Google vaši návštěvu přiřadit vašemu účtu. I pokud nejste u Google registrováni nebo nejste přihlášeni, je zde možnost, že si poskytovatel zapamatuje vaši IP adresu a identifikační znaky a uloží je.

Účasti na tomto sledování můžete zabránit různým způsobem: a) příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče, zákaz třetích cookies povede především k tomu, že vám nebude zobrazována reklama třetích osob; b) deaktivací cookies pro sledování konverze nastavením prohlížeče tak, aby byly cookies blokovány z domény „www.googleadservices.com“; c) deaktivací reklam dle vašich preferencí poskytovatele, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, pomocí odkazu www.aboutads.info/choices, přičemž se toto nastavení smaže, pokud smažete vaše cookies; d) trvalou deaktivací ve vašich prohlížečích Firefox, Internetexplorer nebo Google Chrome na odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme na to, že pak případně nebudete moci využívat funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu.

Právním podkladem pro zpracovávání vašich dat je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DS-GVO. Další informace k DoubleClick by Google získáte na https://www.google.de/doubleclick.

 

7. Vaše práva

Informujeme vás o tom, že dle článku 15 a násl. DSGVO máte za tam definovaných předpokladů vůči nám právo na informace o příslušných osobních datech a opravu nebo smazání nebo na omezení zpracování nebo právo odmítnutí zpracovávání a právo na přenositelnost dat. Dle článku 77 DSGVO máte také právo podat stížnost u kontrolního úřadu ochrany dat, pokud se budete domnívat, že zpracování osobních dat, které se vás týká, odporuje tomuto nařízení.

Pokud zpracování vychází z článku 6 odstavec 1 písmeno a DSGVO nebo článku 9 odstavec 2 písmeno a DSGVO (souhlas), máte dále právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracování probíhajícího na základě souhlasu až do jeho odvolání.

 

8. Dotazy

Pokud budete mít otázky ke zpracovávání vašich osobních dat, můžete se obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat, která je vám k dispozici v případě žádosti o informace, žádosti, zrušení souhlasu nebo stížnosti.

Kontakt na osobu pověřenou ochranou dat:

Wiha Werkzeuge GmbH
Ochrana dat
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach

GDPR_CZ@wiha.com