Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

1. Giltighetsområde

1.1 Följande dataskyddspolicy gäller för användningen av webbplatsen wiha.com och tjänsterna som erbjuds i samband med detta. Den här webbplatsen är ett erbjudande från Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, DE-78136 Schonach, info.de@wiha.com, som ansvarig i enlighet med art. 4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning ("DS-GVO"). Du når den dataskyddsansvarige hos oss på GDPR_SWE@wiha.com eller på vår postadress med tillägget "dataskydd".

1.2 Att skydda dina personuppgifter och värna om din personliga integritet när du besöker denna webbplats är en viktigt fråga för oss. VI vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbsidor och inte behöva oroa dig för hur dina personliga uppgifter hanteras. Här följer information om insamlingen av personrelaterade data i samband med att vår webbplats används. Personrelaterade data är alla uppgifter som gäller dig personligen, som namn, adress, e-postadresser, användarmönster.

 

2. Automatiserad datainsamling och databearbetning genom webbläsaren

2.1 Precis som på alla andra webbplatser samlar vår server automatiskt och temporärt in information som webbläsaren förmedlar och lägger detta i server-loggfilerna, såvida du inte har avaktiverat denna funktion. Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in följande data som är tekniskt nödvändig för oss för att visa dig webbplatsen och för att garantera stabiliteten och säkerheten (rättslig grund art. 6 avs. 1 lit f) DS-GVO):

 

IP-adressen till den besökande datorn
Klientens filförfrågan
HTTP-svarskoden
Den webbsida som länkar hit (hänvisande URL),
Klockslag för serverförfrågan
Webbläsare och webbläsarversion
Operativsystemet för den dator som frågar

Någon utvärdering av personuppgifterna i loggfilerna görs inte. Leverantören kan inte koppla dessa uppgifter till någon speciell person. Dessa uppgifter kommer inte att sammanföras med andra datakällor.

2.2 Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbaserad analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. cookies. Det är textfiler som sparas på din dator och som kan användas för att analysera dina besök på webbplatsen. Informationen som dessa cookies genererar om hur du använder den här webbplatsen vidarebefordras i regel till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymiseringen aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att kortas av Google i EU:s medlemsländer eller i andra länder som omfattas av EES-avtalet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server hos Google i USA och kortas där. På uppdrag av webbplatsinnehavaren använder Google denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen. Informationen används också för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet för webbplatsinnehavarens räkning.

IP-adressen som förmedlas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer enligt uttalanden från Google inte att sammanföras med andra uppgifter som Google innehar.

Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren. Observera dock att om du gör detta kommer du kanske inte att kunna utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra överföringen till Google av informationen som skapas av cookies och som har med din användning av webbplatsen att göra (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera insticksprogrammet (browser-Plug-in) i webbläsaren. Insticksprogrammet finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Klicka här för att inaktivera Google Analytics för wiha.com:
Inaktivera Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics med utvidgningen "_anonymizeIp()". Detta innebär att IP-adresser kortas inför den fortsatta bearbetningen och en personidentifiering kan därför uteslutas. Om datan som samlats in om dig innehåller personliga uppgifter utesluts den alltså genast och den personrelaterade datan raderas direkt. Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats, och för att regelbundet kunna förbättra webbplatsen. Med hjälp av statistiken vi fått fram kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det ännu mera intressant för dig som användare. Google omfattas av EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, för de undantagsfall där personrelaterade data överförs till USA. Rättslig grund för användningen av Google Analytics är art. 6 avs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Information om tredje part-leverantörer: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt beträffande dataskyddet: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt dataskyddspolicyn http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 2.3    För att mäta räckvidd, behovsanpassa användningen och göra löpande förbättringar av internetutbudet använder denna webbsida dessutom det webbaserade Matomo, som är en öppen källkod för statistisk utvärdering av användaråtkomst. Vi använder Matomo på grundval av våra berättigade intressen (det vill säga intresse av analys, optimering och affärsmässig drift av vårt webbaserade utbud enligt artikel 6.1 f i GDPR). Informationen om din användning av det här internetutbudet sparas på våra egna webbservrar i Tyskland och vidarebefordras inte till tredje part. IP-adressen anonymiseras direkt efter behandlingen och före lagringen.

3. Insamling och hantering av frivilligt inlämnade personuppgifter

3.1 Allmän kontakt

När du skickar personrelaterade uppgifter till oss via e-post eller via vår webbplats (förnam, efternamn, e-postadress, gatuadress) sker detta generellt frivilligt. Vi använder dessa uppgifter för att administrera kundförhållandet och utföra den tjänst du begärt från oss. Vi använder även dessa uppgifter för att besvara dina önskemål och hantera dina beställningar såväl som för egna marknadsundersökningar, för direktreklam i brevlådan och via e-post.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter som du anförtrott oss till tredje part i marknadsföringssyfte eller för marknadsundersökningar. Datan som är aktuell i samband med detta raderar vi när lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar bearbetningen om det finns lagstadgade arkiveringsplikter. Rättslig grund är art. 6 avs. 1 lit. b) DSGVO eller art. 6 avs. 1 lit. f) DSGVO.

3.2 Nyhetsbrev

När du lämnar ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi informerar om våra aktuella, intressanta erbjudanden. Varorna och tjänsterna som berörs anges i samtyckesförklaringen.

För anmälningen till vårt nyhetsbrev använder vi det s.k. Double-opt-in-förfarandet. Det innebär att efter din anmälning skickar vi dig ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill att vi skickar nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din anmälning inom 24 timmar så spärras din information och efter en månad raderas den automatiskt. Dessutom sparar vi även de IP-adresser du använder och tidpunkten för anmälningen och för bekräftelsen. Syftet med förfarandet är att kunna styrka din anmälning och att vid behov kunna reda ut ett eventuellt missbruk av dina personrelaterade data.

Det enda du måste ange för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Det är frivilligt att fylla i annan, separat markerad data som används för att kunna tilltala dig personligt. Efter din bekräftelse sparar vid datan du angivit för att kunna skicka dig nyhetsbrevet (rättslig grund är art. 6 avs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO).

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att få nyhetsbrevet skickat och avbeställa det, eller meddela detta per e-post till Newsletter@wiha.com.

3.3 Onlineshop

Om du vill beställa i vår onlineshop måste du ange personliga data för att avtalet ska kunna ingås. Vi behöver uppgifterna för bearbetningen av din beställning. Uppgifter som är nödvändiga för bearbetningen av avtalen är extra markerade, andra uppgifter är frivilliga. Datan du lämnat använder vi vid bearbetningen av din beställning. Vi kan då lämna dina betalningsuppgifter till den bank vi använder eller till en använd online-betalningstjänst. Rättslig grund för detta är art. 6 avs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.

För att handla i vår onlineshop måste du skapa ett kundkonto som gör det möjligt för oss att spara dina data för andra köp längre fram. När ett konto skapas under "Inloggning" sparas datan du lämnat tills den återkallas. All annan data, inklusive ditt användarkonto, kan du alltid radera i kundområdet. Rättslig grund för detta är art. 6 avs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.

Datan du lämnat kan vi också bearbeta för att informera dig om andra intressanta produkter i vårt sortiment eller för att skicka dig e-post med teknisk information.

Dina data används bara så länge som det behövs för den bestående kundrelationen. Trots detta gör handels- och skatterättsliga föreskrifter att vi är förpliktade att lagra dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter under tio år.

3.4 Tävlingar

Inom ramen för tävlingar använder vi dina data (namn, kontaktuppgifter) för att kunna informera om vinster (art. 6 avs. 1 lit. b) DSGVO) och för att göra reklam för våra erbjudanden per post (art. 6 avs. 1 lit. f) DSGVO) eller per e-post med ditt samtycke (art. 6 avs. 1 lit. a) DSGVO). Mer information finns i deltagarvillkoren för respektive tävling.

4. Överlämning till tredje part

4.1 Vi lämnar i princip aldrig ut personuppgifter som inkommit till oss till tredje part. Vi vidarebefordrar bara information

 

När du har gett ditt samtycke (se punkt 3.2). Vid insamling av data informeras du om mottagarna eller mottagarkategorierna.

 

Inom ramen för bearbetning av dina förfrågningar, dina beställningar och användningen av våra tjänster till utvalda underleverantörer som bara får tillgång till den data som behövs för det aktuella uppdraget och endast använder den för detta syfte.
Inom ramen för uppdragsdatabearbetningen enligt art. 28 DS-GVO till externa serviceleverantörer. Dessa är valda med stor omsorg och de är förpliktade att följa våra direktiv samt bestämmelserna i DS-GVO och de kontrolleras regelbundet.
Till myndigheter och andra instanser som har rätt att ta del av dina personuppgifter.

4.2 På den här webbplatsen används Social Plugins. Social Plugins är webbanvändningar som förbinder den här webbplatsen med utvalda sociala nätverk. Genom den här förbindelsen kan din IP-adress samt dina användardata till respektive socialt nätverk förmedlas till detta. Närmare detaljer om använda Social Plugins finns vid nummer 6.

 

5. Cookies

5.1 Denna webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din webbläsaren på din dator. Här följer en beskrivning av de cookies som används på den här webbplatsen samt deras omfattning och funktionssätt:

 

Tillfälliga cookies (se 5.2)
Beständiga cookies (se 5.3).

5.2 Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Hit hör framför allt sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID och med detta kan olika förfrågningar från din webbläsare tilldelas till den gemensamma sessionen. Då blir det möjligt att känna igen din dator när du kommer tillbaka till vår webbplats. Sessioncookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

5.3 Beständiga cookies raderas automatiskt efter en föreskriven period som kan variera allt efter cookie. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare.

5.4 Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och avböja att ta emot tredje part-cookies, eller alla cookies. Vi påpekar dock att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

5.5 På vår webbplats använder vi applikationen "Cookie Consent" från Silktide (Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride Park, Derby, DE24 8HR (UK)). Det rör sig om en Plugin med vilken samtycke till användning av cookies och/eller Tracking-tekniker kan inhämtas. "Cookie Consent" samlar då eventuellt in din IP-adress. Rättslig grund här är art. 6 avs S. 1 lit. F)-GVO. Mer detaljer om detta verktyg finns på https://cookieconsent.insites.com/.

 

6. Sociala nätverk, marknadsföringsverktyg

På vår webbplats finns hänvisningar till det sociala nätverket Facebook, samt andra marknadsföringsverktyg som bygger upp en förbindelse med de olika nätverken. I detta fall gäller följande regler om personuppgifter:

6.1 Webbplatsen använder även Remarketing-funktionen "Custom Audiences" från Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). Inom ramen för besöket på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder förfarandet kan därför intressebaserade reklamannonser ("Facebook-Ads") presenteras för webbplatsanvändare. Vi strävar alltså efter att visa dig reklam som är intressant för dig så att vår webbplats blir intressantare för dig.

Facebook är certifierat enligt Privacy-Shield-överenskommelsen vilket gör att man garanterar att den europeiska dataskyddslagstiftningen följs.

Det använda marknadsföringsverktyget gör att din webbläsare automatiskt bygger upp en direkt anslutning till Facebooks server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den ytterligare användningen av datan som Facebook samlar in genom användningen av det här verktyget och informerar dig därför enligt vad vi känner till: Genom integreringen av Facebook Custom Audiences får Facebook information om att du har öppnat den aktuella webbsidan på webbplatsen, eller att du har klickat på en annons från oss.

Om du är registrerad för en tjänst hos Facebook så kan Facebook tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in så finns möjligheten att leverantören får veta din IP-adress och andra identifieringskännetecken och sparar detta.

Inloggade användare kan avaktivera funktionen "Facebook Custom Audiences" under https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Rättslig grund för bearbetningen av dina data är vårt berättigade intresse av att analysera användningsmönstret och av optimeringen av vår webbplats resp. vår reklam (art. 6 avs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO). Mer information om Facebooks databearbetning får du på https://www.facebook.com/about/privacy.

6.2 Den här webbplatsen använder dessutom Remarketing-funktionen hos online-reklamtjänsten Google AdWords. Med hjälp av den kan reklam visas som är anpassad till dina intressen. Vi strävar alltså efter att visa dig reklam som kan vara intressant för dig. Detta för att vår webbplats ska bli intressantare för dig. För detta registreras statistisk information om dig som bearbetas av våra reklampartner. Dessa reklamannonser känns igen på hänvisningen "Google-annonser" i respektive annons.

När du besöker vår webbplats får Google information om att du har öppnat webbplatsen. Till detta använder Google en Web Beacon för att lagra en cookie på din dator. Datan som anges vid siffran 2.1 i denna förklaring överförs. Vi har inget inflytande på den insamlade datan och vi känner inte till hela omfattningen av dataregistreringen och lagringsperioden. Dina data överförs till USA och utvärderas där. När du är inloggad med ditt Google-konto kan dina data tilldelas till detta direkt. Om du inte önskar en koppling till din Google-profil måste du logga ut. Det är möjligt att dessa data förmedlas vidare till Googles avtalspartner, till tredje part och till myndigheter. Rättslig grund för bearbetningen av dina data är art. 6 avs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Du kan förhindra installationen av cookies från Google AdWords på olika sätt: a) genom motsvarande inställning i ditt webbläsar-program - framför allt leder blockering av tredje part-cookies till att du inte får annonser från tredje part; b) genom avaktivering av de intresserelaterade annonserna hos Google över länken www.google.de/ads/preferences - den här inställningen raderas när du raderar dina cookies; c) genom avaktivering av de intresserelaterade annonserna från leverantörerna som ingår i självregleringskampanjen "About Ads", över länken www.aboutads.info/choices - den här inställningen raderas när du raderar dina cookies; d) genom permanent avaktivering i dina webbläsare Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome under länken www.google.com/settings/ads/plugin. Vi påpekar dock att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner i det här erbjudandet i full omfattning.

Mer information om datainsamlingens syfte och omfattning och dess bearbetning samt mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter i samband med detta för att skydda din integritet får du hos: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; dataskyddsvillkor för reklam: www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

6.3 Den här webbplatsen använder sig även av online-marknadsföringsverktyegt DoubleClick by Google. DoubleClick använder sig av cookies för att förse användarna med relevanta annonser, förbättra rapporterna för kampanjeffekt eller för att undvika att en användare ser samma annonser flera gånger. Över ett cookie-ID registrerar Google vilka annonser som öppnas i vilken webbläsare och kan på detta sätt förhindra att de visas flera gånger. Utöver detta kan DoubleClick registrera så kallade Conversions som hör ihop med annonsförfrågningar med hjälp av cookie-ID:n. Det är fallet när en användare ser en DoubleClick-annons och senare öppnar det säljande företagets webbplats med samma webbläsare för att köpa något. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies ingen personrelaterad information.

Det använda marknadsföringsverktyget gör att din webbläsare automatiskt bygger upp en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den ytterligare användningen av datan som Google samlar in genom användningen av det här verktyget och informerar dig därför enligt vad vi känner till: Genom integreringen av DoubleClick får Google information om att du har öppnat den aktuella delen på vår webbplats, eller att du har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad för en tjänst hos Google så kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in så finns möjligheten att leverantören får veta din IP-adress och sparar den.

Du kan förhindra deltagandet i detta Tracking-förfarande på olika sätt: a) genom motsvarande inställning i ditt webbläsar-program - framför allt leder blockering av tredje part-cookies till att du inte får annonser från tredje part; b) genom avaktivering av de cookies som gäller Conversion-Tracking genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen "www.googleadservices.com" blockeras; c) genom avaktivering av de intresserelaterade annonserna från leverantörerna som ingår i självregleringskampanjen "About Ads", över länken www.aboutads.info/choices - den här inställningen raderas när du raderar dina cookies; d) genom permanent avaktivering i dina webbläsare Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome under länken www.google.com/settings/ads/plugin. Vi påpekar dock att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner i det här erbjudandet i full omfattning.

Rättslig grund för bearbetningen av dina data är art. 6 avs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Mer information om DoubleClick by Google hittar du på https://www.google.de/doubleclick.

 

7. Dina rättigheter

Vi informerar dig härmed om att du enligt artikel 15 ff. DSGVO och förutsättningarna som definieras där har rätt att få information från oss om den aktuella, personrelaterade datan samt till korrigering eller radering eller begränsning av bearbetningen av den. Du har också rätt att göra invändningar mot bearbetningen och du har rätt till dataportabilitet.

Enligt artikel 77 DSGVO har du också rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet om du anser att bearbetningen av din personrelaterade data bryter mot den här förordningen.

När bearbetningen baseras på artikel 6 avsats 1 bokstav a DSGVO eller artikel 9 avsats 2 bokstav a DSGVO (samtycke) har du också rätt att när som helst återkalla samtycket utan att lagligheten påverkas för bearbetningen som skett baserat på samtycket fram till återkallningen.

 

8. Frågor

Om du har frågor om bearbetningen av dina personuppgifter kan du vända dig direkt till den dataskyddsansvarige hos oss. Denne hjälper även hjälper till vid informationsfrågor och med ansökningar, återkallningar eller klagomål.

Kontakt med dataskyddsansvarig:

Wiha Werkzeuge GmbH
Dataskydd
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach

GDPR_SWE@wiha.com