Purchasing

Purchasing Terms and Conditions

>> Purchasing Terms

 

Information om REACH

Wiha Werkzeuge GmbH tillverkar produkter och handlar med produkter som kemikalierättsligt sett är varor. Varorna och varornas beståndsdelar hämtar vi till övervägande del från europeiska leverantörer och i enstaka fall även från leverantörer utanför Europa. Vi omfattas därför av informationsplikter gentemot våra kunder enligt art. 33 i REACH-förordningen, om en produkt vi levererat innehåller ett särskilt farligt ämne (SVHC-ämne) i en koncentration över 0,1 procent.

Listan med SVHC-ämnen finns på Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats och uppdateras löpande.

I eget intresse och mot bakgrund av en hög leverans- och produktsäkerhet tar vi dessa informationsplikter på mycket stort allvar. Vi uppfyller de lagstadgade riktlinjerna enligt art. 33 i REACH-förordningen på följande sätt:

  • Våra EU-leverantörer av varor är förpliktade att utan uppmaning och utan fördröjning informera oss om produkterna de levererat innehåller ett SVHC-ämne med en koncentration på mer än 0,1 procent. Får vi information om detta från våra leverantörer förmedlar vi omgående denna information till er enligt art. 33 i REACH-förordningen.
  • Vi ingår separata överenskommelser med alla icke-EU-leverantörer av varor eftersom de inte automatiskt omfattas av REACH-informationsplikten. Därför låter vi icke-EU-leverantörer försäkra skriftligt att vi informeras omedelbart om en produkt som levererats till oss överskrider koncentrationströskeln på 0,1 procent för ett SVHC-ämne.

 

Vi hjälper gärna till om du har andra frågor om hur vårt företag hanterar REACH-förordningen. info@wiha.com