Oświadczenie o ochronie danych

1. Zakres obowiązywania

1.1    Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy użytkowania strony internetowej wiha.com i oferowanych na niej usług. Niniejsza strona internetowa stanowi ofertę firmy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, info.pl@wiha.com, jako podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu art. 4 Ogólnego Rozporządzenia w sprawie ochrony danych EU („RODO“). Nasz przedstawiciel ds. ochrony danych jest dostępny pod adresem internetowym GDPR_PL@wiha.com lub naszym adresem pocztowym z dopiskiem „ochrona danych“.

1.2    Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas kwestią bardzo ważną, szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie prawa do zachowania prywatności w odniesieniu do przetwarzania i korzystania z tych informacji. Poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące pobierania danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które osobiście dotyczą danej osoby, takie jak nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, zachowania użytkowe.

 

2. Automatyczne pobieranie i przetwarzanie danych przez przeglądarkę internetową

2.1    Tak jak w przypadku każdej innej strony internetowej, również nasz serwer automatycznie pobiera i tymczasowo zapisuje w Server-Logfiles przekazywane przez przeglądarkę informacje, o ile funkcja ta nie została wyłączona. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z naszej strony, pobieramy od Państwa następujące dane, które konieczne są dla nas ze względów technicznych w celu umożliwienia prezentacji strony oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO):

 

  • adres IP logującego się komputera
  • plik zapytania klienta
  • kod odpowiedzi http
  • strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę (referencyjny adres URL),
  • godzina zapytania serwera
  • typ i wersja przeglądarki internetowej
  • system operacyjny logującego się komputera

 

Informacje z plików log serwera są przetwarzane anonimowo. Usługodawca nie ma możliwości przypisania tych danych konkretnym osobom. Dane te nie są łączone z danymi pozyskanymi z innych źródeł.

2.2    Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies“, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje zawarte w pliku cookie dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowości adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach, które podpisały Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i dopiero tam skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje, aby ocenić sposób, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej w celu sporządzenia raportów o aktywności na stronie oraz realizacji innych usług związanych z dalszą analizą użytkowania stron www i Internetu przez administratora strony.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, zgodnie z informacjami podawanymi przez Google, nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach oprogramowania przeglądarki, jednak informujemy, że może skutkować to ograniczeniami pełnego korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod poniższym linkiem, mogą Państwo zapobiec zapisywaniu generowanych przez cookie danych związanych z użytkowaniem strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu danych przez Google, jeśli ściągniecie Państwo i zainstalujecie dostępne pod podanym poniżej linkiem Browser_Plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics dla wiha.com:
Wyłączenie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu adresy IP będą dalej przetwarzane w formie skróconej, co spowoduje, że powiązanie osobowe jest wykluczone. O ile nastąpi powiązanie przekazanych przez Państwa danych z osobą, zostanie ono natychmiast wykluczone, a Państwa dane osobowe niezwłocznie usunięte.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy użytkowania naszej strony internetowej i jej regularnego udoskonalania. Dzięki zdobytym danym statystycznym możemy doskonalić naszą ofertę i prezentować ją swoim użytkownikom w sposób bardziej interesujący. W wyjątkowych przypadkach, przeniesienia danych osobowych do USA Google podporządkował się EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę dla użytkowania przez Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f RODO.

Informacje obcego usługodawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/de.html, Podgląd do ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także Oświadczenia o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 2.3    Ta strona internetowa korzysta, w celu pomiaru zasięgu, dostosowania do potrzeb oraz stałego ulepszania oferty online, z Matomo, oprogramowania Open Source do analizy statystycznej odwiedzających stronę. Korzystamy z Matomo na podstawie prawnej naszego uprawnionego interesu (tzn. interesu do analizy, optymalizacji i ekonomicznej obsługi naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje o korzystaniu przez Ciebie z tej oferty internetowej są zapisywane na naszym własnym serwerze sieci Web i nie są przekazywane stronom trzecim. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed zapisaniem.

 

3. Pobieranie i przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych

3.1    Ogólne nawiązanie kontaktu

Dane osobowe udostępniane nam za pomocą e-maili bądź naszej strony internetowej (imię, nazwisko, adres e-mail, adres) są z reguły przekazywane dobrowolnie. Dane te są wykorzystywane do generowania umów, przetwarzania zapytań lub zamówień oraz do badania przez nas rynku i opinii, a także przesyłania naszych reklam drogą pocztową lub mailową.

Dane nie są wykorzystywane w sposób wykraczający poza powyższy zakres, w szczególności nie są przekazywane osobom trzecim w celu reklamy bądź badań rynku i opinii. Dane zebrane w związku z powyższym są przez nas usuwane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub gdy ograniczają one przetwarzanie, jeżeli istnieje prawny obowiązek przechowywania. Podstawę prawna stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, RODO lub art. 6 ust.1 lit. f RODO.

3.2    Biuletyn

Dzięki udzielonej zgodzie, możecie Państwo abonować nasz biuletyn informacyjny, w którym informujemy o naszej aktualnej ofercie. Zamówione towary i usługi są wymienione w oświadczeniu o udzieleniu zgody.

W celu zapisania się do naszego biuletynu używamy tzw. postępowania Double-opt-in. Innymi słowy, po zapisaniu się na podany adres e-mailowy jest wysyłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynu. Jeżeli w przeciągu 24 godzin nie nastąpi potwierdzenie rejestracji na biuletyn, Państwa informacje zostaną zablokowane i po miesiącu automatycznie usunięte. Natomiast zachowamy Państwa adres IP oraz datę rejestracji i potwierdzenia. Celem tego postępowania jest potwierdzenie Państwa rejestracji i w razie konieczności wyjaśnienie ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych.

Informacją obowiązkową do realizacji przesyłania biuletynu jest jedynie adres mailowy. Podanie dalszych danych które są odpowiednio oznaczone, jest dobrowolne i wymagane w celu umożliwienia osobistego kontaktu z Państwem. Po otrzymaniu potwierdzenia podane dane są zapisywane w celu przesłania biuletynu (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 ak. 1 lit. a RODO).

W każdej chwili możliwe jest odwołanie zgody na przesyłanie biuletynu i cofnięcie jego zamówienia w punkcie przesyłowym lub przesłanie takiego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres Newsletter@wiha.com.

3.3    Sklep internetowy

Jeżeli chcecie Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, w celu sfinalizowania transakcji koniecznym jest podanie przez danych osobowych, które są nam niezbędne do realizacji zamówienia. Dane niezbędne do realizacji zamówienia są odpowiednio oznaczone. Pozostałe dane są dobrowolne. Podane dane przetwarzamy do celów realizacji zamówienia. Ponadto możemy przekazać Państwa dane płatnicze do naszego Banku lub w ramach ustalonej płatności online. Podstawę prawną stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 ak. 1 lit. b RODO.

W celu dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym należy założyć konto klienta, za pośrednictwem którego będziemy mogli przechowywać podane dane w związku kolejnymi zakupami. Zakładając konto klienta pod „Login“, przekazane nam dane będą przechowywane do odwołania. Wszystkie inne dane łącznie z numerem konta użytkownika można zawsze usunąć w strefie klienta. Podstawę prawną stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 ak. 1 lit. b RODO.

Możemy przetwarzać przekazane nam przez Państwa dane, aby informować o interesujących produktach z naszego Portfolio lub przesyłać informacje techniczne drogą e-mailową.

Państwa dane będą przechowywane tylko tak długo, jak długo będziecie Państwo naszymi klientami. Bez uszczerbku dla powyższego zapisu, oraz w związku z wytycznymi gospodarczymi i podatkowymi, jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa adresu, płatności i dat zamówień przez okres dziesięciu lat.

3.4    Gry hazardowe

W ramach gier hazardowych używamy Państwa danych (nazwisko, dane kontaktowe) w celu informowania o wygranych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i reklamowania naszej oferty za pośrednictwem poczty (art. 6 ust. 1, lit. f RODO) lub za pośrednictwem e-mail, na podstawie udzielonej przez Państwa na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Informacje uzupełniające dostępne są w warunkach uczestnictwa w danej grze.

 

4. Przekazywanie informacji osobom trzecim

4.1    Przekazywane nam dane osobowe nie są z reguły udostępniane osobom trzecim. Ich przekazanie jest możliwe wyłącznie w ramach:

 

  • udzielonej przez Państwa zgody (por. punkt 3.2). W przypadku pobrania danych zostaną Państwo poinformowani o odbiorcach i kategoriach odbiorców.
  • przetwarzania Państwa zapytań i zamówień, a także korzystania z naszych usług realizowanych przez współpracujące z nami przedsiębiorstwa, które otrzymają jedynie dane niezbędne do realizacji zlecenia i użyją ich wyłącznie w tym zakresie.
  • przetwarzania danych zamówienia, zgodnie z art. 28 RODO — do zewnętrznych usługodawców. Zostali oni przez nas starannie wybrani, udzieliliśmy im zlecenia, a także podlegają naszej instrukcji działania oraz postanowieniom RODO i są regularnie kontrolowani.
  • realizacji zobowiązań prawnych w stosunku do uprawnionych do uzyskania takich informacji jednostek.

 

4.2    Niniejsza strona korzysta ze społecznościowych Plug-ins (social Plugins). Społecznościowe Plug-ins to aplikacje internetowe, które łączą niniejszą stronę internetową z mediami społecznościowymi. Dzięki temu połączeniu dane, takie jak adres IP lub dane użytkownika mogą zostać przekazane do mediów społecznościowych. Szczegóły dotyczące zastosowanych społecznościowych Plug-ins dostępne są w punkcie 6.

 

5. Pliki cookies

5.1    Niniejsza strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi lokalnie w pamięci przeglądarki. Niniejsza strona korzysta z następujących rodzajów cookies, których zakres i sposób stosowania zostały podane poniżej:

 

  • Transiente Cookies (także 5.2)
  • Persistente Cookies (także 5.3).

 

5.2    Transiente Cookies są usuwane automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki. Zaliczają się do tego w szczególności Session-Cookies. Zapisują one tzw. Session-ID, dzięki któremu różne zapytania przeglądarki są zapisywane we wspólnym miejscu. Dzięki temu Państwa komputer jest rozpoznawany w chwili ponownego wejścia na naszą stronę internetową. Session-Cookies są usuwane w momencie wylogowania lub w chwili zamknięcia przeglądarki.

5.3    Persistente Cookies są usuwane automatycznie po określonym czasie, który różni się w zależności od Cookies. Za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki internetowej można w każdej chwili usunąć Cookies.

5.4    Możliwe jest skonfigurowanie swojej przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i na przykład zablokowanie przyjmowania Third-Party-Cookies lub wszystkich Cookies. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, iż w takim przypadku nie wszystkie funkcje danej strony internetowej będą mogły być używane.

5.5    Na naszej stronie internetowej wprowadzamy zastosowanie „Cookie Consent“ Firmy Silktide (Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride Park, Derby, DE24 8HR (UK)). W tym przypadku chodzi o Plug-in, dla którego może wystąpić konieczność uzyskania zgody na używanie Cookies i/lub technologii Tracking. „Cookie Consent“ pobiera przy tym co najwyżej adres IP. Podstawę prawną stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze szczegóły znajdują się pod adresem https://cookieconsent.insites.com/.

 

6. Sieci społecznościowe, narzędzia marketingowe

Na naszej stronie podane są odniesienia do mediów społecznościowych, Facebooka, jak też kolejne narzędzia marketingowe, które tworzą połączenia z odpowiednimi sieciami. W stosunku do nich obowiązują następujące zasady ochrony danych:

6.1    Poza tym strona używa funkcję remarketingu „Custom Audiences“ Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“). Za pomocą tego narzędzia użytkownicy strony mogą, w ramach odwiedzin Facebooka lub innych stron internetowych także używających tego sposobu postępowania, otrzymywać ogłoszenia reklamowe zgodne z ich zainteresowaniami („Facebook-Ads“). Pokazując reklamy, którymi jesteście Państwo zainteresowani, realizujemy nasze zadanie polegające na czynieniu naszej strony internetowej bardziej interesującej dla Państwa i doskonaleniu jej.

Facebook jest certyfikowany na podstawie umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych.

Dzięki wprowadzonym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie łączy się z serwerem Facebooka. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze używanie danych, które są pobierane dzięki wprowadzeniu narzędzi marketingowych przez Facebook i dlatego informujemy Państwa odpowiednio o naszym stanie wiedzy: Poprzez włączenie Facebook Custom Audiences Facebook otrzymuje informację, że wywołali Państwo daną stronę naszej strony internetowej lub kliknęliście Państwo ogłoszenie naszej strony.

Jeżeli jesteście Państwo zarejestrowani w serwisie Facebook, może on przyporządkować te odwiedziny do Państwa konta. Nawet jeżeli nie jesteście Państwo zarejestrowani na Facebooku, względnie nie zalogowaliście się, istnieje możliwość, że usługodawca internetowy ściągnie i zapisze Państwa adres IP i inne cechy identyfikacyjne.

Dezaktywacja funkcji „Facebook Custom Audiences”, dla użytkowników zalogowanych znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników i optymalizacji naszej strony internetowej lub naszej reklamy (art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO). Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

6.2    Niniejsza strona internetowa dodatkowo używa funkcję remarketingu usług reklamowych online Google AdWords, poprzez którą może być prezentowana reklama zgodna z zainteresowaniami. Pokazując reklamy, którymi moglibyście być Państwo zainteresowani, realizujemy w ten sposób nasze zadanie polegające na czynieniu naszej strony internetowej bardziej interesującej dla Państwa i doskonaleniu jej. W tym celu gromadzone są informacje, które są przetwarzane przez naszych partnerów reklamowych. Te ogłoszenia reklamowe są rozpoznawalne w danym ogłoszeniu przez informację „Google-ogłoszenia”.

Poprzez odwiedzenie naszej strony Google otrzymuje informację o wybraniu naszej strony internetowej. W tym celu używa Web Beacon, aby umieścić Cookie na Państwa komputerze. Przekazywane są dane wyszczególnione w punkcie 2.1 niniejszej deklaracji. Nie mamy żadnego wpływu na pobrane dane, ani nie jest nam znany pełny zakres pobierania danych i długość okresu ich przechowywania. Dane są przekazywane do USA i tam podlegają ocenie. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na koncie Google, to dane mogą bezpośrednio zostać do niego przyporządkowane. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby dane były przyporządkowywane profilowi w Google, należy się wylogować. Dane te mogą zostaną przekazane dalej partnerom biznesowym, z Google do osób trzecich i urzędów. Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych przez Facebook stanowi art. 6 ust. 1 ak.1 lit. f RODO.

Można zapobiec instalacji COOKIES z Google AdWords na różne sposoby: a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności zablokowanie obcych Cookies powodujące, że nie otrzymuje się reklam od obcych usługodawców internetowych; b) poprzez dezaktywację w Google ogłoszeń związanych z zainteresowaniami, używając link www.google.de/ads/preferences, przy czym to ustawienie zostanie usunięte z chwilą usunięcia Cookies; c) poprzez dezaktywację interesujących Państwa ogłoszeń usługodawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji „About Ads“, używając link www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte w momencie wykasowania Cookies; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, używając link www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, iż w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej oferty będą mogły być w pełni używane.

Dalsze informacje dotyczące. celu i zakresu pobierania danych i ich przetwarzania, jak również informacje o związanych z tym prawach i możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności są dostępne pod adresem:Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; warunki ochrony danych w przypadku reklamy: www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

6.3    Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzia marketingowe online, DoubleClick w Google. DoubleClick wprowadza Cookies, aby umożliwić wyświetlanie ogłoszeń istotnych dla użytkownika albo aby ulepszyć raporty z wyników kampanii lub uniknąć oglądanie przez użytkownika wielokrotnie tego samego ogłoszenia. Za pomocą Cookie-ID Google gromadzi informacje, które ogłoszenia w danej przeglądarce są włączone i w ten sposób może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick może z pomocą Cookie-IDs pobrać tzw. Conversions, które mają związek z wnioskami ogłoszeniowymi. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik widzi ogłoszenie DoubleClick i za pośrednictwem tej samej przeglądarki przechodzi na stronę internetową reklamodawcy, a następnie dokonuje na niej zakupu. Zgodnie z oświadczeniami Google DoubleClick-Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

W związku z wprowadzeniem narzędzi marketingowych przeglądarka automatycznie tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze używanie danych, które są pobierane dzięki wprowadzeniu narzędzi marketingowych przez Google i dlatego informujemy Państwa odpowiednio o naszym stanie wiedzy: Poprzez włączenie DoubleClick Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo daną stronę naszej strony internetowej lub kliknęliście Państwo ogłoszenie naszej strony. Jeżeli jesteście Państwo zarejestrowani w serwisie Google, może on przyporządkować te odwiedziny do Państwa konta. Nawet jeżeli nie jesteście Państwo zarejestrowani w Google, względnie nie zalogowaliście się, istnieje możliwość, że usługodawca internetowy ściągnie i zapisze Państwa adres IP oraz cechy identyfikacyjne.

Niniejsze postępowanie trackingowe można zablokować na różne sposoby: a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności zablokowanie obcych Cookies powodujące, że nie otrzymuje się reklam od obcych usługodawców internetowych; b) poprzez dezaktywację w Google dotyczącą Conversion-Tracking tj. poprzez ustawienie przeglądarki w taki sposób, że cookies pochodzące z domeny „www.googleadservices.com“ będą blokowane c) poprzez dezaktywację interesujących Państwa ogłoszeń usługodawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji „About Ads“, używając link www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie wykasowania Cookies; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, używając link www.google.com/settings/ads/plugin.

Zwracamy jednakże uwagę na fakt, iż w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej oferty będą mogły być w pełni używane. Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych przez Facebook stanowi art. 6 ust. 1 ak.1 lit. f RODO.

Dalsze informacje znajdują się pod adresem https://www.google.de/doubleclick.

 

7. Państwa prawa

Niniejszym informujemy, że zgodnie z artykułem 15 i następnymi RODO, macie Państwo prawo wymagać od nas informacji dotyczących danych osobowych, jak też ich korekty lub usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, lub też wniesienia sprzeciwu przeciwko ich przetwarzaniu oraz prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Państwu także prawo, zgodnie z artykułem 77 RODO, do złożenia skargi do Urzędu nadzorczego ochrony danych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z ww. Rozporządzeniem.

Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a , RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (udzielenie zgody), w dalszym ciągu przysługuje Państwu prawo do odwołania, w każdej chwili udzielonej zgody – bez utraty zgodności z prawem – danych, które zostały przetworzone w okresie od udzielenia zgody do jej odwołania.

 

8. Pytania

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się bezpośrednio zwrócić do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych, który pozostaje także do dyspozycji w kwestii udzielania informacji oraz składania wniosków, odwołań lub skarg.

Przedstawiciel ds. ochrony danych i do kontaktu:

Wiha Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdansk, Polska

GDPR_PL@wiha.com