Zakupy

Ogólne warunki zakupów

Nasze ogólne warunki zakupów można znaleźć w pliku PDF gotowym do pobrania pod adresem:

>> Purchasing Terms

 

Oświadczenie do REACH

Firma Wiha Werkzeuge GmbH produkuje i sprzedaje narzędzia, które są wyrobami w rozumieniu przepisów prawnych dotyczących produktów chemicznych. Wyroby i części wyrobów pozyskujemy głównie od europejskich dostawców, w pojedynczych przypadkach również od dostawców pozaeuropejskich. Tym samym podlegamy obowiązkowi udzielania naszym klientom informacji zgodnych z art. 33 rozporządzenia REACH, jeżeli w dostarczonym przez nas produkcie koncentracja masowa szkodliwej substancji (substancja SVHC) przekracza 0,1%.

Lista substancji SVHC opublikowana jest na stronach internetowych Europejskiej Agencji Produktów Chemicznych (ECHA) i jest ona na bieżąco aktualizowana.

Bardzo poważnie traktujemy obowiązek związany z informowaniem, mając na uwadze własny interes oraz zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw i produktów. Z wymagań prawnych zgodnych z art. 33 rozporządzenia REACH wywiązujemy się w następujący sposób:

  • Nasi dostawcy wyrobów z krajów Unii Europejskiej zobowiązani są do bezzwłocznego informowania nas bez wezwania z naszej strony, jeżeli w dostarczonych przez nich produktach zawartość substancji SVHC przekracza poziom 0,1 procenta masowego. Bezzwłocznie po otrzymaniu takiej informacji od naszych dostawców przekazujemy ją naszym klientom zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH.
  • Ze wszystkimi dostawcami z krajów spoza Unii Europejskiej zawieramy osobne umowy, ponieważ nie podlegają oni automatycznie obowiązkom informowania, wynikającym z rozporządzenia REACH. Dlatego od dostawców spoza krajów Unii Europejskiej otrzymujemy pisemne zapewnienie, że będą oni nas bezzwłocznie informować, jeżeli w dostarczonym do nas produkcie dla substancji SVHC przekroczony zostanie próg procentu masowego o wartości 0,1.

 

W przypadku dalszych pytań związanych ze stosowaniem rozporządzenia REACH w praktyce prosimy o kontakt z nami – chętnie udzielimy wyczerpujących odpowiedzi. info@wiha.com